Warsztaty Okrzemkowe

testOddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego wraz z Instytutem Ochrony Przyrody PAN oraz katedrą Ochrony Środowiska AGH organizuje w Krakowie w dniach 18-19 września 2015 r. „Warsztaty Okrzemkowe”.

Celem Warsztatów jest zapoznanie uczestników z taksonomią i ekologią okrzemek wód śródlądowych Polski na potrzeby monitoringu rzek w oparciu o Indeks okrzemkowy.

Ramowy program „Warsztatów Okrzemkowych”:

17.09. 2015  (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

8:00 – 14:00 Rejestracja uczestników

12:00 – 12:10 Otwarcie „Warsztatów Okrzemkowych”

12:10 – 13:40 Ekologiczne podstawy wykorzystania okrzemek do oceny stanu

             środowiska wodnego. Prof. dr hab. Barbara Rakowska.

13:40 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 Wprowadzenie do taksonomii okrzemek wód śródlądowych Polski.

                    Część I. Dr hab. Agata Wojtal, prof. IOP.

16:30 – 16:50 Przerwa kawowa

16.50 -18:20 Wprowadzenie do taksonomii okrzemek wód śródlądowych Polski.

                    Część II. Dr hab. Janina Kwandrans, prof. IOP

18.09. 2015 (Katedra Ochrony Środowisk AGH)

9:00  – 12:45 Ćwiczenia mikroskopowe na przygotowanych preparatach

12:45 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:45 Ćwiczenia mikroskopowe na przygotowanych preparatach

15:45 – 15:55 Podsumowanie „Warsztatów Okrzemkowych”

GALERIA ZDJĘĆ