Relacja z Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2018

testMoc rozumu” – to hasło XVIII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 17-19 maja 2018 w Krakowie. Instytut Ochrony Przyrody PAN, już po raz szósty, włączył się w organizację tego Wydarzenia. Wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN przygotowano program, który nawiązywał do głównego hasła Festiwalu. 17 maja 2018, w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN przy ul. Św. Sebastiana 9 zorganizowane zostało „naukowe miasteczko”, w którym naukowcy prezentowali swoje tematy badawcze i popularyzowali wiedzę przyrodniczą. Naukowym prezentacjom towarzyszyły również praktyczne warsztaty, pokazy, quizy oraz różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne.

Relacja z XVIII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki 2018