O jednym dniu XV Festiwalu Nauki w Krakowie

test22 maja 2015 po raz kolejny, Instytut Ochrony Przyrody PAN prowadził zajęcia w parku im. H. Jordana oraz w okolicach Kopca Kościuszki w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. W zajęciach uczestniczyły głównie dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych i indywidualnie. Na tegorocznych warsztatach obowiązywał następujący zakres tematyczny: zielenice; drzewa i krzewy; zooplankton; mrówki i życie w mrowisku; owady dwóch środowisk; motyle dzienne; ryby; płazy i gady; ptaki; ssaki; sposoby liczenia zwierząt; geologia, rzeźba oraz roślinność i zwierzęta zrębu Sowińca i Krakowa. Wydarzenie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Opisał go Jacek H. Graff w artykule pt. ,,XV Festiwal Nauki w Krakowie i jego jeden dzień...'' w czasopiśmie Aura nr 11/2015 r. Zapraszamy do przeczytania artykułu!