5. BNP Paribas Green Film Festival 2022

W dniach 14 – 21 sierpnia 2022 roku odbył się w Krakowie 5. BNP Paribas Green Film Festival 2022.
Jest to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych oraz warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, wykłady i inne działania artystyczne ukierunkowane na doskonalenie kultury życia w zgodzie z „zielonymi” wartościami. Festiwal został stworzony w 2018 roku przez Piotra Biedronia i Grzegorza Dukielskiego – założycieli Fundacji Green Festival.

17 sierpnia w Festiwalu wziął udział Dr hab. Robert Gwiazda z naszego Instytutu. W panelu dyskusyjnym „Szóste masowe wymieranie gatunków” wypowiedział się wraz z innymi ekspertami na temat ginących gatunków oraz wpływie jaki to będzie miało na ludzkość. Poruszono wątki kryzysu klimatycznego, nadmiernej eksploatacji przyrody oraz tego co mogą zrobić ludzie, aby odwrócić tę śmiertelną tendencję.

Link do dyskusji:
https://vod.greenfestival.pl/v/szoste-masowe-wymieranie-gatunkow,567.html?sad=563cf76f2c00

W rozmowie zatytułowanej ,,Jak mówić o klimacie do dzieci?’’ Pan Robert opowiedział o sposobach docierania do dzieci z wiedzą o klimacie i budowaniu ich zainteresowania i odpowiedzialności.

Link do rozmowy: https://vod.greenfestival.pl/v/jak-mowic-o-klimacie-do-dzieci,564.html?sad=acbc1a9aeef2

Więcej na stronie BNP Paribas Green Film Festiwal 2022
https://www.greenfestival.pl/