O XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie


test20 maja 2016 Instytut Ochrony Przyrody PAN wraz z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN przedstawili swój tegoroczny program, który przygotowano w ramach XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. Hasło Festiwalu brzmiało „Czas i przestrzeń” , a jego głównym organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Festiwal odbył się w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN na ul. Św. Sebastiana 9. Program podzielono na dwie części, w trakcie których zaprezentowano:

(1) zabawy, konkursy i wykłady edukacyjne dla przedszkolaków oraz

(2) metody badawcze i narzędzia pracy współczesnego naukowca, przeznaczone dla młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych. Obu częściom towarzyszyło zwiedzanie Muzeum połączone z wykładem na temat minerałów i skamieniałości.

Więcej informacji TUTAJ.