Pracownicy

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29
Jednostki organizacyjne:
Zakład Geoochrony
Tematyka badań:

Geomorfologia rzek i dolin rzecznych, gospodarka wodna, hydrologia, sedymentologia, geografia percepcji, ekogeomorfologia

Kariera naukowa:

1984, magister, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Ziemi, Kraków, geologia

1992, doktor, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii

2008, doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Ziemi, Kraków, doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii

2019, profesor, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.06.2019 r.

Przebieg pracy:

Geolog: 1984-1986 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Asystent: 1987-1992 (IOP PAN w Krakowie)

Adiunkt: 1993-2008 (IOP PAN w Krakowie)

Docent: 2009 (IOP PAN w Krakowie)

Prof. IOP PAN: 2010-2019

Profesor: 2019- (IOP PAN w Krakowie)

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Geologiczne (od 1986 r.)

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (od 1995 r.)

International Association of Sedimentologists (od 1989 r.)

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU (od 2002 r.)

Regionalna Rada Ochrony Przyrody Województwa Małopolskiego (od 2011 r.)

Komitet Gospodarki Wodnej PAN (od 2019 r.)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2022.

Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?. Science of the Total Environment 802: 149853. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B., Bylak A., Kukuła K., Liro M., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2021.

Impact of the restoration of an incised mountain stream on habitats, aquatic fauna and ecological stream quality. Ecological Engineering, Elsevier 170: 106365. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Wyżga B., Liro M., Mikuś P., Zawiejska J., Plesiński K., Jeleński J., Radecki-Pawlik A. 2021.

Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream. Ecological Engineering 168: 106286. Pobierz pdf

Liro M., Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Bladé-Castellet E. 2020.

Changes in the hydrodynamics of a mountain river induced by dam reservoir backwater. Science of the Total Environment, Elsevier 744 (140555).

Liro M., van Emmerik T., Wyżga B., Liro J., Mikuś P. 2020.

Macroplastic Storage and Remobilization in Rivers. Water, MDPI 12 (2055): 1-14. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Long-term monitoring of the recruitment and dynamics of large wood in Kamienica Stream, Polish Carpathians . Journal of Mountain Science 17 (6): 1281-1293. Pobierz pdf

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Galia T., Plesiński K., Škarpich V., Dušek R. 2020.

Use of high-water marks and effective discharge calculation to optimize the height of bank revetments in an incised river channel. Geomorphology 356: 107098.

Hajdukiewicz H., Wyżga B 2019.

Aerial photo-based analysis of the hydromorphological changes of a mountain river over the last six decades: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 648: 1598-1613, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.234.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J. 2019.

Twentieth-century hydromorphological degradation of Polish Carpathian rivers. Quaternary International 504: 181-194.

Hajdukiewicz M., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P. 2019.

Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Acta Geophysica 67: 1205-1221.

Mikuś P., Wyżga B., Walusiak E., Radecki-Pawlik A., Liro M., Hajdukiewicz H., Zawiejska J. 2019.

Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, Elsevier 660: 406-420, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.475.

Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R. 2018.

Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 610-611: 1180-1192, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.161.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2018.

Ecological state of a mountain river before and after a large flood: Implications for river status assessment. Science of the Total Environment 610-611: 244-257, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.162.

Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Konieczny R., Piniewski M., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2018.

Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: Case study of the Upper Vistula Basin. Science of the Total Environment 631-632: 1251-1267.

Wyżga B., Zawiejska J., Gurnell A.M. 2018.

Effects and persistence of river restoration measures: Ecological, management and research implications. Science of the Total Environment 628-629: 1098-1100.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2017.

Assessment of river hydromorphological quality for restoration purposes: an example of the application of RHQ method to a Polish Carpathian river. Acta Geophysica 65: 423-440, DOI: 10.1007/s11600-017-0044-7.

Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Niedźwiedź T., Kaczka R., Ballesteros-Canovas J.A., Pińskwar I., Łupikasza E., Zawiejska J., Mikuś P., Choryński A., Hajdukiewicz H., Spyt B., Janecka K. 2017.

Changes of flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains. Acta Geophysica 65 (4): 799-807, DOI: 10.1007/s11600-017-0075-0. Pobierz pdf

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2017.

Large wood clogging during floods in a gravel-bed river: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Poland. Earth Surface Processes and Landforms 42 (3): 516-530.

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R.J., Czech W. 2017.

Log transport and deposition in incised, channelized, and multithread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood. Geomorphology 279: 98-111.

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2016.

Modelling the flooding capacity of a Polish Carpathian river: A comparison of constrained and free channel conditions. Geomorphology 272: 32-42.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure. Geomorphology 272: 55-67.

Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P. 2016.

Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: Case study of the Czarny Dunajec. Geomorphology 272: 43-54.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Czajka B., Niedźwiedź T. 2016.

Decadal variability of floods in the northern foreland of the Tatra Mountains. Regional Environmental Change 16: 603-615.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

Exploring large wood retention and deposition in contrasting river morphologies linking numerical modelling and field observations. Earth Surface Processes and Landforms 41 (4): 446-459.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Stoffel M. 2016.

The role of flood hydrograph in the remobilization of large wood in a wide mountain river. Journal of Hydrology 541A: 330-343.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Factors controlling large-wood transport in a mountain river. Geomorphology 272: 21-31.

Skalski T., Kędzior R., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Zawiejska J. 2016.

Impact of incision of gravel-bed rivers on ground beetle assemblages. River Research and Applications 32 (9): 1968-1977.

Stoffel M., Wyżga B., Marston R. A. 2016.

Floods in mountain environments: A synthesis. Geomorphology 272: 1-9.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2016.

Multi-thread rivers in the Polish Carpathians: Occurrence, decline and possibilities of restoration. Quaternary International 415: 344-356.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2016.

Impact of channel incision on the hydraulics of flood flows: Examples from Polish Carpathian rivers. Geomorphology 272: 10-20.

Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology 228: 275-285.

Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2015.

Variation in surface bed material along a mountain river modified by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. Geomorphology 231: 353-366.

Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R.J., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz- Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P. 2014.

Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains — A Polish-Swiss research project. Acta Geophysica 62: 620-641. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2014.

Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained chanel conditions in a mountain river: Case study of the Biała, Polish Carpathians. Limnologica 46: 58-69.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Islands in a European mountain river: Linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity. Geomorphology 202: 115-127.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians. Hydrobiologia 712: 71-88.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Zawiejska J. 2012.

Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. Hydrobiologia 696: 29-46.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2012.

Environmental change, hydromorphological reference conditions and the restoration of Polish Carpathian rivers. Earth Surface Processes and Landforms 37: 1213-1226.

Wyżga B., Ciszewski D. 2010.

Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal –polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology 117: 272-286. Pobierz pdf

Zawiejska J., Wyżga B. 2010.

Twentieth-century channel change on the Dunajec River, southern Poland: Patterns, causes and controls. Geomorphology 117: 234-246.

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2009.

Hydromorphological conditions, potential fish habitats and the fish community in a mountain river subjected to variable human impacts, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. River Research and Applications 25: 517–536.

Le Lay Y.F., Piégay H., Gregory K., Chin A., Dolédec S., Elosegi A., Mutz M., Wyżga B., Zawiejska J. 2008.

Variations in cross-cultural perception of riverscapes in relation to in-channel wood. Transactions of the Institute of British Geographers 33 (2): 268-287, DOI: 10.1111/j.1475-5661.2008.00297.x. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Kundzewicz Z. W., Pińskwar I., Choryński A. Wyżga B. 2017.

Powodzie ciągle groźne. Aura (3): 3-9. Pobierz pdf

Wyżga B., Jeleński J., Lenar-Matyas A., Nachlik E., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2017.

Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek. Konferencja międzynarodowa. Gospodarka Wodna 3: 88-92.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H., Przebięda M. 2014.

O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle. Gospodarka Wodna (7): 261-268. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2013.

Hydromorphological quality as a key element of the ecological status of Polish Carpathian rivers. Georeview 21: 56-67. Pobierz pdf

Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B. 2012.

Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 1 (14): 105-110.

Zawiejska J., Wyżga B. 2012.

River restoration activities in southern Poland. European Centre for River Restoration Newsletter (4): 6-7.

Wyżga B. 2011.

Uwagi i wnioski Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie do „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz do „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 67 (2): 118-127.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2011.

Jak zmniejszyć zagrożenie i ryzyko powodziowe w dorzeczu górnej Wisły?. Gospodarka Wodna (10): 414-421. Pobierz pdf

Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2010.

Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich – skutki środowiskowe i procedury oceny. Gospodarka Wodna, SIGMA-NOT 6: 243-249. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J. 2010.

Large wood storage in channelized and unmanaged sections of the Czarny Dunajec River: Implications for the restoration of mountain rivers. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 41: 5-34. Pobierz pdf

Bojarski A., Wyżga B. 2009.

Przeciwdziałanie zagrożeniom stanu środowiska cieków karpackich - środki zaradcze na tle planowania przestrzennego. Czasopismo Techniczne 10: 63-68. Pobierz pdf

Wyżga B., Amirowicz A., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Zróżnicowanie hydromorfologiczne rzeki górskiej a bogactwo gatunkowe i liczebność ichtiofauny. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008 (2): 273-285. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2008.

Określanie wielkości wcięcia się rzek i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych – przykłady z rzek karpackich. Landform Analysis 9: 402-405. Pobierz pdf

Wyżga B., Kaczka R. J., Zawiejska J. 2003.

Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe. Folia Geographica, Series Geographica-Physica 33-34: 117-138. Pobierz pdf
książki i monografie

Wyżga B. (red.) 2017.

Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-180.

Jeleński J., Wyżga B. 2016.

Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenie Ab Ovo: 1-83. Pobierz pdf

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.) 2016.

Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer, Cham: 1-418.

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.) 2013.

The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Heidelberg: 1-717.

Wyżga B. (red.) 2013.

Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-224. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Lehotský M. (Eds) 2012.

International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”, 2-4 June 2012, Stará Lesná-Zakopane. Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences: 1-36.
rozdziały w książkach i monografiach

Czech W., Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-110.

Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 31-58.

Kaczka R.J., Spyt B., Janecka K., Wyżga B. 2017.

Dendrochronologiczny zapis adaptacji olszy szarej do zmian wywołanych wcięciem się rzeki górskiej. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 163-180.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2017.

Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-84.

Skalski T., Kędzior R., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Zawiejska J. 2017.

Wpływ wcięcia się rzek górskich na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowatych. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 141-162.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A. 2017.

Wpływ wcięcia się rzeki na hydraulikę przepływów wezbraniowych - przykłady z rzek karpackich. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-30.

Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A. 2017.

Zróżnicowanie uziarnienia osadów korytowych w profilu podłużnym rzeki górskiej jako zapis antropogenicznych zmian koryta. W: Wyżga B. (red.). Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat - skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 111-140.

Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. 2016.

Foreword. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: vii-xi.

Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R.J., Stoffel M. 2016.

Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 77-101.

Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V. 2016.

Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 127-151.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Niedźwiedź T., Łupikasza E., Stoffel M. 2016.

Variability of flood frequency and magnitude during the late 20th and early 21st centuries in the northern foreland of the Tatra Mountains. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 231-256.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

W: Koboltschnig G. (red.). Potential large wood-related hazards at bridges: the Długopole bridge in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians. . Proceedings of the 13th Congress Interpreavent 2016 "Living with natural risks", 30.05-2.06.2016 Lucerne, Switzerland: 610-618.

Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Hajdukiewicz H., Hajdukiewicz M., Stoffel M. 2016.

Large wood transport, deposition and remobilization during floods in the Czarny Dunajec River: outcomes from numerical modeling. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 103-125.

Stoffel M., Wyżga B., Niedźwiedź T., Ruiz-Villanueva V., Ballesteros-Canovas J.A., Kundzewicz Z.W. 2016.

Floods in mountain basin. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 23-37.

Wyżga B., Kundzewicz Z.W., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J. 2016.

Flood generation mechanisms and changes in principal drivers. W: Kundzewicz Z.W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 55-75.

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2016.

Flood risk management in the Upper Vistula Basin in perspective: traditional versus alternative measures. W: Kundzewicz Z. W., Stoffel M., Niedźwiedź T., Wyżga B. (red.). Flood Risk in the Upper Vistula Basin. Springer: 361-380.

Mikuś P., Wyżga B. 2015.

Monitoring of large wood supply and transport in Polish Carpathian watercourses. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 96-98.

Plesiński K., Radecki-Pawlik A., Wyżga B. 2015.

Sediment transport processes related to the operation of a rapid hydraulic structure (boulder ramp) in a mountains stream channel: a Polish Carpathian example. Sediment Matters, Springer: 39-58.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2015.

Understanding large wood deposition during floods: a modelling approach. Geomorphometry for Geosciences, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 255-258. Pobierz pdf

Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Przebięda M., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R. J. 2015.

Log transport and deposition during a flood in a mountain river: tracking experiment using radio telemetry. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.). Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 140-142.

Zawiejska J., Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J. 2015.

Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. W: Picco L., Lenzi M.A., Bertoldi W., Comiti F., Rigon E., Tonon A., Garcia Rama A., Ravazzolo D., Rainato R., Moretto J., Delai F. (red.).. Proceedings of the Third International Conference Wood in World Rivers 3, Padwa, Włochy: 55-57.

Kaczka R. J., Czajka B., Wyżga B., Wróblewska A., Mikuś P. 2014.

Hydroclimatic effects on the condition of grey alder (Alnus incana L. Moench) and European larch (Larix decidua L. Mill.) growing in the riparian forest of an incised mountain river. W: Di Filippo A., Piovesan G., Romagnoli M., Helle G., Gärthner H (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 12. Proceedings of the Dendrosymposium 2013. : 96-101. Pobierz pdf

Mikuś P., Wyżga B. 2014.

Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses. W: Kruhlov I., Prots B. (red.). Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014, Science for the Carpathians, Lviv: 112-115.

Ruiz-Villanueva V., Stoffel M., Wyżga B., Mikuś P., Kundzewicz Z. W. 2014.

Large wood dynamics in a wide mountain river: The Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Schleiss A., De Cesare G., Franca M., Pfister M. (red.). RiverFlow 2014, International Conference on River Hydraulics. Taylor and Francis Group, London: 1843-1848. Pobierz pdf

Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J. 2014.

Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river. W: Kruhlov I., Prots B. (red.).. Local Responses to Global Challenges. Proceedings of Forum Carpaticum 2014. Science for the Carpathians, Lviv: 116-119.

Wyżga B., Zawiejska J. 2014.

Znaczenie hydromorfologicznej jakości dla stanu ekologicznego rzek polskich Karpat. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych, Wydawnictwo KUL: 339-350. Pobierz pdf

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2013.

Degradacja rzek wielonurtowych polskich Karpat w XX wieku. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 33-58.

Hajdukiewicz H., Wyżga B. Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A. 2013.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzek dla potrzeb działań rewitalizacyjnych na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 87-114. Pobierz pdf

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. 2013.

The Carpathian Mountains: challenges for the Central and Eastern European landmark. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 1-11.

Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R.J., Walusiak E., Zawiejska J. 2013.

Kępy w europejskiej rzece górskiej – związki z depozycją grubego rumoszu drzewnego, przepływami wezbraniowymi i różnorodnością siedlisk roślinnych. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 195-224.

Rinaldi M., Wyżga B., Dufour S., Bertoldi W., Gurnell A. 2013.

River processes and implications for fluvial ecogeomorphology: A European perspective. W: Shroder J., Butler D.R., Hupp C.R. (red.). Treatise on Geomorphology. Ecogeomorphology, Academic Press, San Diego 12: 37-52.

Rzepecka A., Czajka B. Mikuś P., Kaczka R.J., Wyżga B. 2013.

Development of an island with a patchy structure in a gravel-bed river: Coupling of tree-ring and GIS methods. W: Helle G., Gärtner H., Beck W., Heinrich I., Heussner K.U., Müller A., Sanders T. (red.). Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology 11. Proceedings of the Dendrosypmosium 2012, May 8th-12th, Potsdam and Eberswalde, Germany: 168-172.

Wyżga B. 2013.

Progress in understanding the dynamics of Carpathian abiotic environment. W: Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.). The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Berlin: 25-30.

Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P. 2013.

Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 169-194.

Wyżga B., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Mikuś P. 2013.

Interpretacja makrozoobentosowego indeksu BMWP-PL dla rzeki żwirodennej na przykładzie badań z polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 143-168.

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2013.

Zróżnicowanie zespołów makrozoobentosu jako odzwierciedlenie różnorodności siedliskowej w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 115-142.

Wyżga B., Zawiejska J., Hajdukiewicz H. 2013.

Uwarunkowania występowania i przyczyny zaniku wielonurtowej morfologii rzek polskich Karpat. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7-32.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H. 2013.

Ustalanie hydromorfologicznych warunków referencyjnych dla rewitalizacji rzek w kontekście zmian środowiskowych w zlewniach. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski – znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 59-86.

Wyżga B. 2012.

Cechy teksturalne żwirowych osadów korytowych jako odzwierciedlenie dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w ciekach z różnych stref klimatycznych. W: Łajczak A. i in. (red.), Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 461-469. Pobierz pdf

Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2011.

Diversity of macroinvertebrate communities as a reflection of habitat heterogeneity in a mountain river subjected to variable human impact. W: A. Simon, S.J. Bennett, J.M. Castro (red.). Stream Restoration in Dynamic Fluvial Systems: Scientiflic Approaches, Analyses and Tools. American Geophysical Union, Washington: 187-207.

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2010.

A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec, Polish Carpathians. W: Radecki-Pawlik A., Hernik J. (red.) Cultural Landscapes of River Valleys. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków: 141-160.

Kaczka R. J., Wyżga B. 2008.

Formowanie i dynamika kęp rzeki górskiej w zapisie dendrochronologicznym na przykładzie dolnego biegu Białki. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 93-102. Pobierz pdf

Kaczka R. J., Wyżga B., Zawiejska J. 2008.

Tree-ring study of the island formation and riparian forest along a gravel-bed river in the Polish Carpathians. W: D. Elferts, G. Brumelis, H. Gartner, G. Helle, G. Schleser (red.). Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 6. Proceedings of the Dendrosymposium 2007, 3-6 May 2007, Riga, Latvia. Association for Tree Ring Research, Potsdam. Pobierz pdf

Nieznański P., Wyżga B., Obrdlik P. 2008.

Korytarz swobodnej migracji rzeki - koncepcja i jej wdrażanie w czesko-polskim, granicznym odcinku Odry. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 135-144. Pobierz pdf

Wyżga B. 2008.

Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 7-39. Pobierz pdf

Wyżga B., Bojarski A., Jeleński J., Zalewski J. 2008.

Zagrożenia dla zrównoważonego stanu środowiska cieków karpackich i proponowane działania zaradcze. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 121-133. Pobierz pdf

Wyżga B., Ciszewski D. 2008.

Hydrauliczne uwarunkowania depozycji osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi w obszarze zalewowym górnej Wisły o różnej szerokości. W: Wyżga B. (red.). Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 51-79. Pobierz pdf

Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2008.

Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich? W: Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.). Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10: 275-282. Pobierz pdf

Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A. 2008.

Ocena hydromorfologicznej jakości rzeki górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca. W: Wyżga B. (red.) Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy – wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 103–119. Pobierz pdf

Zawiejska J., Wyżga B. 2008.

Transformacja koryta Dunajca w XX wieku jako wynik ingerencji człowieka i zmian środowiskowych w zlewni. W: Wyżga B. (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty. Kraków, IOP PAN: 41-50. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Liro M., Liro J., Mikuś P., Wyżga B. 2020.

Plastik w rzekach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, IOP PAN 76 (3): 61-69. Pobierz pdf

Wyżga B. 2010.

Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych. Wszechświat (111): 127-131. Pobierz pdf

Projekty

2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29
2014/13/N/ST10/04902 Struktury bioturbacyjne w aluwiach dolnego biegu Dunajca (rzeka nizinna) i Wielkiego Rogoźnika (rzeka górska).
Kierownik projektu:

dr Paweł Mikuś

tel.: 12 370 35 25
2013/09/B/ST10/00056 Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29
PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr (zadanie: Zagrożenie powodziowe stwarzane przez rumosz drzewny w ciekach górskich).
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N305 097239 Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga

tel.: 12 370 35 29

Inne

Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Amirowicz A., Oglęcki P., Jeleński J., Radecki-Pawlik A., Plesiński K.
Poster: Changes to the functioning of a mountain stream following check-dam lowering and installation of boulder ramps.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2017
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2017-04-23
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Early stages of island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P,. Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Human-induced variation in the hydraulic conditions of flood flows along a Polish Carpathian river.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Kaczka R. J., Stoffel M.
Poster: Methods to assess large wood dynamics and the associated flood hazard in Polish Carpathian watercourses of different size.
Nazwa konferencji: 9th International Conference "Geomorphological processes and landscape changes"
Organizator: Asociacia slovenskych geomorfologov pri SAV
Miejsce: Zuberec, Słowacja
Data: 2016-10-04
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J,. Mikuś P,. Ruiz-Villanueva V., Czech W.
Wykład na konferencji: Log transport and deposition in incised, channelized and multi-thread reaches of a wide mountain river: Tracking experiment during a 20-year flood.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B,. Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountainous Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład na konferencji: Bridge clogging and wood-related risks during floods: the Czarny Dunajec River (Polish Carpathians).
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydraulic conditions of flood flows in incised, channelized, and multi-thread reaches of a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2016 - Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive.
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Bukareszt, Rumunia
Data: 2016-09-28
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Environment-friendly redection of the erosional threat caused by a dynamic mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 5. Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R., 2016.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 4. Ground beetles communities in a mountain river subjected to restoration.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B., Mikuś P., Liro M.
Organizacja: Seminarium terenowe: Site 2. Krzczonówka Stream at Pcim - formation of stone riffles to trap bed material and re-establish riffle-and-poll pattern downstream of a lowered check dam.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Mikuś P., Walusiak E., Wyżga B., Liro M., Zawiejska J.
Poster: Island development in a mountain river recovering from channelization and channel incision: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J. Amirowicz A., Oglęcki P., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Changes to the functioning of a mountain stream following instalation of boulder riffles and check-dam lowering: Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ecological state of a mountain river before and after an extreme flood: implications for river status assessment.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P., Jeleński J.
Poster: Do the spatial and seasonal patterns or temporal trends in habitat conditions shape fish communities in a Carpathian gravel-bed river?
Nazwa konferencji: International Scientific Conference of Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Organizator: Carpatho-Balcan-Dinaric Geomorphology Commission
Miejsce: Postojna, Słowenia
Data: 2016-09-13
Autorzy: Liro M., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Jeleński J., Plesiński K.
Wykład na konferencji: Restoration of incised mountain stream downstream of a check-dam: case study of Krzczonówka Stream, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Ruiz-Villanueva V., Mikuś P., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Stoffel M.
Poster: Wykorzystanie modelowania numerycznego do badania dynamiki grubego rumoszu drzewnego w rzece górskiej
Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Geomorfologia Stosowana - Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Poznań
Data: 2016-06-01
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Czech W., Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Wykład na konferencji: Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Ruiz -Villanueva V., Wyżga B., Mikuś P., Hajdukiewicz M., Stoffel M.
Wykład: Potential large wood-related hazards at bridges: the Czarny Dunajec River (Poland).
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Ruiz-Villanueva V., Zawiejska J., Hajdukiewicz H.
Poster: Methods to assess patterns of the transport and deposition of large wood in a wide mountain river: experiences from the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Czech W., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J,. Ruiz-Villanueva V.
Poster: Hydraulic conditions of flood flows in a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts.
Nazwa konferencji: European Geosciences Union General Assembly 2016
Organizator: European Geosciences Union
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2016-04-17
Autorzy: Wyżga B,. Mikuś P., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V., Kaczka R., Czech W.
Poster: Tracking log transport and deposition during a 20-year flood in a wide mountain river.
Nazwa konferencji: 2nd Conference Disaster Risk Reduction
Organizator: Wojewoda Mazowiecki
Miejsce: Warszawa
Data: 2015-10-15
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P.
Poster: Low-impact method of flood damage prevention in a dynamic mountain river – case study from the Czarny Dunajec River.
Nazwa konferencji: 2nd International Conference „Integrative Sciences and sustainable development of rivers”
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2015-06-22
Autorzy: Wyżga B., Przebięda M., Mikuś P., Radecki-Pawlik A., Amirowcz A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environment-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-09-18
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Impact of a major flood on a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Poster: Changes to channel morphology and physical habitats for river biota, and infrastructure damage caused by a major flood on the Biała River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Organizator: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2014-09-16
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Wpływ wielkiego wezbrania na morfologię koryta, fizyczne warunki siedlisk rzecznych i infrastrukturę dna doliny na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation, persistence and environmental role of vegetated islands in a mountain river.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Changes
Organizator: The Science for the Carpathians
Miejsce: Lwów, Ukraina
Data: 2014-09-16
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B.
Poster: Methods for long-term monitoring of large wood recruitment and mobility in two Polish Carpathian watercourses.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Kundzewicz Z., Stoffel M., Kaczka R., Wyżga B., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Ruiz-Villanueva V., Łupikasza E., Czajka B., Ballesteros-Canovas J.A., Małarzewski Ł., Choryński A., Janecka K., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Floods at the northern foothills of the Tatra Mountains; introduction to the FLORIST Research Project.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R., Zawiejska J., Ruiz-Villanueva V.
Poster: Methods to assess large wood-related flood risk in Polish Carpathian watercourses of different size
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Mikuś P., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees: implications for flood risk management.
Nazwa konferencji: IGU Regional Conference in Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce: Kraków
Data: 2014-08-18
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Poster: Changes of bed material in a mountain river in response to gravel extraction and channelization: Case study of the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany morfologii koryta i fizycznych warunków siedlisk rzecznych Białej Tarnowskiej oraz straty w infrastrukturze dna doliny spowodowane wielkim wezbraniem.
Nazwa konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie”
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Miejsce: Stalowa Wola
Data: 2013-11-08
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Powstawanie, trwałość i znaczenie środowiskowe kęp w rzece górskiej.
Nazwa konferencji: 5th Europaean River Restoration Conference „Celebrating Success and Adressing Challenges”
Organizator: European Centre for River Restoration
Miejsce: Wiedeń, Austria
Data: 2013-09-11
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P,. Amirowicz A., Przebięda M., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental-friendly reduction of flood risk and infrastructure damage in a mountain river: case study of the Czarny Dunajec.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Poster: Effects of a major flood in a mountain river on physical habitat conditions for river biota, channel morphology and valley-floor infrastructure.
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Kaczka R., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Islands in a Europaean mountain river: linkages with large wood deposition, flood flows and plant diversity
Nazwa konferencji: 8th International Conference on Geomorphology
Organizator: Groupe Français de Géomorphologie
Miejsce: Paris, Francja
Data: 2013-08-27
Autorzy: Zawiejska J., Hajdukiewicz H., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Longitudinal and temporal variation of bed material grain-size in a mountain river disturbed by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: Association For Tree Ring Research
Miejsce: Viterbo, Włochy
Data: 2013-05-08
Autorzy: Kaczka R. J., Czajka B., Rzepecka A., Wyżga B., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Tree-ring study of the impact of channelization-induced channel incision on the condition of riparian forest. Czarny Dunajec river, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: The influence of local channel regulation on fish and benthic invertebrate communities in a mountain river.
Nazwa konferencji: Interdysciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin
Organizator: Uniwersytet w Suceawie
Miejsce: Suceawa, Rumunia
Data: 2012-10-19
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Hydromorphological quality as a key element of the ecological status of Polish Carpathian rivers (referat zamawiany).
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: Zróżnicowanie hydromorfologiczne, jakość wody i zespoły makrozoobentosu w rzece górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Amirowicz A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Wpływ lokalnej regulacji koryta na zespoły ichtiofauny i makrozoobentosu na przykładzie Białej Tarnowskiej.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Ocena hydromorfologicznego stanu rzeki – metoda i jej zastosowanie na przykładzie Czarnego Dunajca.
Nazwa konferencji: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2012-09-19
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej przed i po dużym wezbraniu.
Nazwa konferencji: Przyrodnicze uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły
Organizator: Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego
Miejsce: Kraków
Data: 2012-07-16
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B.
Wykład na konferencji: Zaburzenia bilansu aluwiów i geomorfologicznej równowagi cieków jako istotna przyczyna wzrostu zagrożenia powodziowego.
Nazwa konferencji: Przyrodnicze uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły
Organizator: Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego
Miejsce: Kraków
Data: 2012-07-16
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Niezbędne działania prowadzące do zmniejszenia zagrożenia powodziowego w dorzeczu górnej Wisły - kluczowe znaczenie zwiększania retencji wód powodziowych.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Conference ‘Integrative sciences for sustainable development of rivers’
Organizator: Uniwersytet Lyon II
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-26
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Practical and environmentally significant method of hydromorphological assessment of rivers.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Mikuś P., Wyżga B., Kaczka R. J., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Formation and environmental significance of vegetated islands in a European mountain river.
Nazwa konferencji: IS RIVERS
Organizator: GRAIE
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2012-06-25
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: What improvement does a river need? New insight about the application of invertebrate-based index in river health assessment.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Jeleński J., Wyżga B.
Wykład na konferencji: Erodible corridor as a restoration technique for mountain rivers.
Nazwa konferencji: Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stará Lesná-Zakopane
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B,
Organizacja: International Field Seminar
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences.
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Causes and environmental effects of the contemporary incision of rivers on the northern foreland of the Tatra Mountains.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: , Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Human-induced changes in channel sedimentation in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Amirowicz A., Oglęcki P., Skalski T.
Wykład na konferencji: Impact of the changes in hydromorphological river quality on mountain river communities; potential for achieving good ecological status of mountain rivers in the light of Water Framework Directive.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Storage and environmental role of large wood in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference conditions for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Radecki-Pawlik A.
Wykład na konferencji: Environment friendly reduction of flood risk in a mountain river.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Mikuś P., Walusiak E., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Development of vegetated islands and their significance for the restoration of mountain rivers.
Nazwa konferencji: International Field Seminar „Processes and patterns in highly dynamic mountain fluvial systems”
Organizator: Institute of Geography Pedagogical University of Cracow, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Zakopane - Stara Lesna
Data: 2012-06-02
Autorzy: Wyżga B., Mikuś P., Zawiejska J., Kaczka R.
Wykład na konferencji: Recruitment, storage and environmental significance of large wood in a mountain stream.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Wyżga B.
Prowadzenie: Sesja: : From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Hajdukiewicz H., Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Poster: Appraisal of the ecological state of a mountain river based on pre- and post-flood data.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Oglęcki P., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: How to get environmentally meaningful results from hydromorphological assessment of rivers?
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge, from Knowledge to Action
Organizator: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences
Miejsce: Stara Lesna, Słowacja
Data: 2012-05-30
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Without data to knowledge?, without knowledge to practice: poor effects of the 20th-century management of Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology
Organizator: German Research Centre for Geosciences
Miejsce: Potsdam-Eberswalde, Niemcy
Data: 2012-05-09
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Coupling tree-ring and GIS study of the 30 years long development of patch-structure island in gravel bed river.
Nazwa konferencji: I Konferencja Dendrochronologów Polskich
Organizator: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
Miejsce: Rogów
Data: 2012-02-10
Autorzy: Rzepecka A., Czajka B., Mikuś P., Kaczka R. J., Wyżga B.
Poster: Rozwój kępy o złożonej strukturze w żwirodennej rzece górskiej. Wyniki analiz dendrochronologicznych i kartograficznych.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: University of Ostrava
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Poster: Longitudinal and temporal variation of bed-material grain size in an impacted mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice
Data: 2011-10-17
Autorzy: Radecki-Pawlik A., Wyżga B., Hajdukiewicz H., Zawiejska J.
Poster: Environmental effects of gravel mining in the Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: A method for the assessment of hydromorphological river quality and its application to the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology
Organizator: Uniwersytet w Ostravie
Miejsce: Ostravice, Czechy
Data: 2011-10-17
Autorzy: Wyżga B., Zawiejska J., Radecki-Pawlik A., Hajdukiewicz H.
Wykład na konferencji: Reference hydromorphological conditions, environmental change, and the restoration of Polish Carpathian rivers.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Hajdukiewicz H., Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A.
Poster: Zmiany sedymentacji korytowej wywołane antropogenicznym przekształceniem rzeki górskiej – porównanie osadów różnego wieku i w profilu podłużnym rzeki.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Wyżga B.
Wykład na konferencji: Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych i możliwości jego wykorzystania w interpretacjach paleogeograficznych rzek karpackich.
Nazwa konferencji: IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”
Organizator: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM
Miejsce: Poznań
Data: 2011-09-20
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Radecki-Pawlik A., Amirowicz A.
Wykład na konferencji: Hydromorfologiczne zróżnicowanie rzeki górskiej – sposób oceny i odzwierciedlenie w biocenozie rzecznej.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Zawiejska J., Wyżga B., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Skalski T.
Poster: Hydromorphological complexity, water quality and benthic invertebrate communities in a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science “Rivers as Linked Systems”
Organizator: Lebnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
Miejsce: Berlin
Data: 2011-08-08
Autorzy: Wyżga B., Amirowicz A., Oglęcki P., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., Mikuś P.
Wykład na konferencji: Different response of fish and benthic invertebrate communities to constrained channel conditions in a mountain river.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: Science For The Carpathians
Miejsce: Kraków
Data: 2010-09-15
Autorzy: Kaczka R., Wyżga B., Zawiejska J.
Wykład na konferencji: Environmental role of large wood in Central Europaean mountain streams and rivers with varying degree of human impact.
powrót do listy pracowników