Pracownicy

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94
Jednostki organizacyjne:
Zakład Bioróżnorodności
Tematyka badań:

Ekotoksykologia i ekologia stresu: zapylacze, struktura krajobrazu rolniczego, interakcje pomiędzy chemicznymi i naturalnymi czynnikami stresogennymi, koszty życia organizmów w zanieczyszczonym środowisku, wpływ zanieczyszczeń na ekspresję genów, osobniczy i komórkowy budżet energetyczny i cechy historii życiowych organizmów, toksykokinetyka metali oraz pestycydów, modele toksykokinetyczne

Kariera naukowa:

2018: Habilitacja z ekologii; Praca habilitacyjna: „Toksykokinetyka metali oraz ich rozmieszczenie w organizmie bezkręgowców”, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2010: Doktorat  z biologii; Praca doktorska: „Effects of interactions between chemicals and non-chemical stressors on the ground beetle, Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera: Carabidae)” („Interakcje pomiędzy chemicznymi i naturalnymi czynnikami stresowymi u chrząszcza Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera: Carabidae)”) pod kierunkiem prof. Ryszarda Laskowskiego, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2003 – 2008: Środowiskowe Studia Doktoranckie, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1998 – 2003: Studia na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność Biologia Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2003: Praca magisterska: „Wpływ metali na poziom różnych form glutationu i aktywność wybranych enzymów u nornicy rudej (Clethrionomys glareolus)”

2001: Praca licencjacka: „Niekorzystne oddziaływanie środowiska a zmiany genetyczne. Nowe metody w biologii molekularnej”

Przebieg pracy:

2019 – obecnie: zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Kraków

2018 – obecnie: zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków

2013 – 2018: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków (pełen etat) oraz w Instytucie Nauk o Środowisku UJ (1/6 etatu)

2010 – 2012: zatrudnienie na stanowisku „Research Scientist” w firmie Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, Wielka Brytania (post-doc w ramach projektu CREAM, Marie Curie Initial Training Network,7 Program Ramowy Komisji Europejskiej)

2010: zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika ds. anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ (7 miesięcy)

2009 – 2013: zatrudnienie na ¼ etatu na stanowisku asystenta naukowego w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

2005 – 2008: ztrudnienie na stanowisku samodzielnego biologa w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

Pełnione funkcje:

Zastępca kierownika Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Członkostwo:

2008 –  obecnie: członkostwo w Towarzystwie SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry

2009 –  obecnie: członkostwo w Towarzystwie CEE SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry – Central and Eastern Europe Branch 

Nagrody:

2011: Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (Nagroda Zespołowa II stopnia)

2010 – 2013: Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców za znaczące osiągnięcia naukowe (36 miesięcy)

2010 – 2011: Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za znaczące osiągnięcia naukowe (12 miesięcy)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Sowa G., Bednarska A.J., Laskowski R. 2024.

Mortality pattern of Poecilus cupreus beetles after repeated topical exposure to insecticide – Stochastic Death or Individual Tolerance?. Environmental Science & Technology, American Chemical Society. Pobierz pdf

Misiewicz A., Mikołajczyk Ł., Bednarska A.J. 2023.

Floral resources,energetic value and pesticide residues in provisions collected by Osmia bicornis along a gradient of oilseed rape coverage. Scientific Reports, Nature Portfolio 13 (1): 13372.

Misiewicz A., Mikołajczyk Ł., Bednarska A.J. 2023.

Impact of oilseed rape coverage and other agricultural landscape characteristics on two generations of the red mason bee Osmia bicornis. Agriculture, Ecosystems and Environment, Elsevier 352: 108514.

Sowa G., Bednarska A.J., Laskowski R. 2023.

Effects of agricultural landscape structure and canola coverage on biochemical and physiological traits of the ground beetle Poecilus cupreus. Ecotoxicology, Springer (Published 27 September 2023). Pobierz pdf

Bednarska A.J., Mikołajczyk Ł., Ziółkowska E., Kocjan K., Wnęk A., Mokkapati J.S., Teper D., Kaczyński P., Łozowicka B., Śliwińska R., Laskowski R. 2022.

Effects of agricultural landscape structure, insecticide residues, and pollen diversity on the life-history traits of the red mason bee Osmia bicornis. Science of the Total Environment, Elsevier 809 (151142). Pobierz pdf

Mokkapati J.S., Bednarska A.J., Choczyński M., Laskowski R. 2022.

Toxicokinetics of three insecticides in the female adult solitary bee Osmia bicornis. Environmental Pollution, Elsevier 293 (118610). Pobierz pdf

Mokkapati J.S., Bednarska, A.J., Laskowski. R. 2022.

Physiological and biochemical response of the solitary bee Osmia bicornis exposed to three insecticide-based agrochemicals.. Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 230 (113095).

Sowa G., Bednarska A.J., Ziółkowska E., Laskowski R. 2022.

Homogeneity of agriculture landscape promotes insecticide resistance in the ground beetle Poecilus cupreus. PlosOne, Public Library of Science 4 (17): e0266453.

Filipiak Z.M., Bednarska A.J. 2021.

Different effects of Zn nanoparticles and ions on growth and cellular respiration in the earthworm Eisenia andrei after long-term exposure. Ecotoxicology, Springer 30: 459–469.

Mikołajczyk Ł., Laskowski R., Ziółkowska E., Bednarska A.J. 2021.

Species-specific landscape characterisation method in agro-ecosystems. Ecological Indicators, Elsevier (129): 107894.

Mokkapati J.S., Bednarska A.J., Laskowski R. 2021.

The development of the solitary bee Osmia bicornis is substantially affected by some insecticide agrochemicals at environmentally relevant concentrations. Science of the Total Environment, Elsevier (775): 145588.

Mokkapati J.S., Wnęk, A. Laskowski R., Bednarska A. 2021.

Acute oral and contact toxicity of three plant protection products to adult solitary bees Osmia bicornis. Polish Journal of Environmental Studies 30 (5): 1-9.

Wyżga B., Amirowicz A., Bednarska A., Bylak A., Hajdukiewicz H., Kędzior R., Kukuła K., Liro M., Mikuś P., Oglęcki P., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J. 2021.

Scientific monitoring of immediate and long-term effects of river restoration projects in the Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology 21: 244-255.

Ziółkowska E., Topping C.J., Bednarska A.J., Laskowski R. 2021.

Supporting non-target arthropods in agroecosystems: modelling effects of insecticides and landscape structure on carabids in agricultural landscapes. Science of the Total Environment, Elsevier (774): 145746.

Świątek Z.M., Woźnicka O., Bednarska A.J. 2020.

Unravelling the ZnO-NPs mechanistic pathway: cellular changes and altered morphology in the gastrointestinal tract of the earthworm Eisenia andrei. Ecotoxicology and Environmnetal Safety, Elsevier 196: 110532. Pobierz pdf

Bednarska A.J., Świątek Z.M., Labecka A.M. 2019.

Effects of cadmium bioavailability in food on its distribution in different tissues in the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Springer 103 (3): 421-427.

Świątek Z.M., Bednarska A.J. 2019.

Energy reserves and respiration rate in the earthworm Eisenia andrei after exposure to zinc in nanoparticle or ionic form. Environmental Science and Pollution Research, Springer 26 (4): 24933-24945.

Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R. 2018.

Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of the Total Environment 610-611: 1180-1192, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.161.

Bednarska A.J., Choczyński M., Laskowski R., Walczak M. 2017.

Combined effects of chlorpyriphos, copper and temperature on acetylcholinesterase activity and toxicokinetics of the chemicals in the earthworm Eisenia fetida. Environmental Pollution, Elsevier 220: 567-576, DOI: 10.1016/j.envpol.2016.10.004.

Bednarska A.J., Świątek Z., Paciorek K., Kubińska N. 2017.

Effect of cadmium bioavailability in food on its compartmentalisation in carabids. Ecotoxicology, Springer 26 (9): 1259-1270, DOI: 10.1007/s10646-017-1851-y. Pobierz pdf

Świątek Z.M., van Gestel C.A.M., Bednarska A.J. 2017.

Toxicokinetics of zinc-oxide nanoparticles and zinc ions in the earthworm Eisenia andrei. Ecotoxicology and Environmnetal Safety, Elsevier 143: 151-158, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.05.027.

Bednarska A.J., Laskowski R., Pyza E., Semik D., Świątek Z., Woźnicka O. 2016.

Metal toxicokinetics and metal-driven damage to the gut of the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus. Environmental Science and Pollution Research, Springer on-line first (23): 22047-22058 (DOI 10.1007/s11356-016-7412-8). Pobierz pdf

Bednarska A.J., Świątek Z. 2016.

Subcellular partitioning of cadmium and zinc in mealworm beetle (Tenebrio molitor) larvae exposed to metal-contaminated flour. Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 113: 82-89 (DOI:10.1016/j.ecoenv.2016.06.033).

Ducrot V., Ashauer R., Bednarska A.J., Hinarejos S., Thorbek P., Weyman G. 2016.

Using toxicokinetic-toxicodynamic modelling as an acute risk assessment refinement approach in vertebrates ecological risk assessment. Integrated Environmental Assessment and Management, Wiley 12 (1): 32-45 (DOI: 10.1002/ieam.1641.).

Bednarska A.J., Opyd M., Żurawicz E., Laskowski R. 2015.

Regulation of body metal concentrations: toxicokinetics of cadmium and zinc in crickets. Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier 119: 9-14 (DOI:10.1016/j.ecoenv.2015.04.056).

Bednarska A.J., Kaszowska J. 2014.

Combined effect of nickel and chlorpyrifos on the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus. Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier (108): 242-248 (DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.07.017).

Liu Ch., Bednarska A.J., Sibly R.M. , Murfitt R.C., Edwards P., Thorbek P. 2014.

Incorporating toxicokinetics into an individual-based model for more realistic pesticide exposure estimates: A case study of the wood mouse. Ecological Modelling 280: 30-39, DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2013.09.007.

Skip B., Bednarska A.J., Laskowski R. 2014.

Toxicokinetics of metals in terrestrial invertebrates: making things straight with the one-compartment principle. Plos ONE, Public Library of Science 9 (9): e108740 (DOI:10.1371/journal.pone.0108740).

Bednarska A.J., Jevtić D., Laskowski R. 2013.

More ecological ERA: incorporating natural environmental factors and animal behavior. Integrated Environmental Assessment and Management, Wiley 9 (3): 39-46 (DOI: 10.1002/ieam.1444).
inne publikacje oryginalne

Williams J.H., Bordoni A., Bednarska A., Pinto A., Henriques Martins C.A., Henriques D., Sgolastra F., Knapp J., Loureiro J., Sousa J.P., Gócs K., Kondrup Marcussen L., Rundlöf M., von Post M.,Castro M., Mølgaard N., Simon N., Capela N., Thomsen P., Casqueiro R., Magagnoli S., Holz S., Castro S., Dupont Y.L., Filipiak Z., Topping C.J. 2023.

Roadmap for action on the environmental risk assessment of chemicals for insect pollinators (IPol-ERA). EFSA supporting publication, Wiley 20 (11): 8431E.

Projekty

PollinERA Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy [Zrozumienie interakcji między pestycydami a owadami zapylającymi w celu wsparcia oceny ryzyka środowiskowego i polityki UE].
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94
IPol-ERA Development of roadmap for advancing the environmental risk assessment of chemical pesticides for insect pollinators (IPol-ERA).
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94
2019/33/B/ST10/00518 Bezpośrednie i długotrwałe efekty projektów rewitalizacji rzek w polskich Karpatach.
Kierownik projektu:

dr Maciej Liro

tel.: 12 370 35 24
2017/26/D/NZ8/00606 Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności PSZCZOŁY.
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94
HOMING PLUS/2013-8/1 Wpływ biodostępności metali na ich toksykokinetykę i kompartmentalizację u chrząszczy biegaczy.
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94
Extending the use of Body Burden modelling to refine wildlife risk assessment.
Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 94

Inne

Nazwa konferencji: SCAPE - 36th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology
Organizator: Uppsala University
Miejsce: Gimo, Szwecja
Data: 2022-10-13
Autorzy: Misiewicz, A., Filipiak, M., Bednarska, A.
Poster: Stoichiometry, floral diversity and caloric value of pollen collected by Osmia bicornis in agricultural landscape.
Nazwa konferencji: EurBee - 9th European Congress of Apidology,
Organizator: EurBee
Miejsce: Belgrade
Data: 2022-09-20
Autorzy: Filipiak, Z., Misiewicz, A., Bednarska, A.
Poster: Effects of insecticide mixtures on ATP levels in red mason bee (Osmia bicornis)
Nazwa konferencji: EurBee - 9th European Congress of Apidology,
Organizator: EurBee
Miejsce: Belgrade
Data: 2022-09-20
Autorzy: Misiewicz, A., Mikołajczyk, Ł., Bednarska, A.J.
Poster: Impact of landscape structure with different oilseed rape coverage on pollen diversity and pesticide residues in pollen collected by the red mason bee Osmia bicornis.
Nazwa konferencji: 20th European Carabidologists Meeting
Organizator: SGGW
Miejsce: Warszawa
Data: 2022-07-25
Autorzy: Bednarska A., Gorczyca, M., Kędzior R., Mikuś P., Wyżga B.
Poster: Seasonal variation of ground beetle communities in a passively restored Raba River.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 32nd Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Data: 2022-05-15
Autorzy: Frydryszak, D.A., Bednarska, A., Laskowski, R.
Poster: Species Sensitivity Distribution in Ground Beetle Communities Inhabiting Oilseed Rape Fields Towards Three Insecticides
Nazwa konferencji: SETAC Europe 32nd Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Data: 2022-05-15
Autorzy: Misiewicz, A., Zbrozek, M., Laskowski, R., Bednarska A.
Poster: Interactive Effects of Agrochemicals on Survival of the Red Mason Bee (Osmia bicornis).
Nazwa konferencji: SETAC Europe 32nd Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Data: 2022-05-15
Autorzy: Misiewicz, A., Zbrozek, M., Laskowski, R., Bednarska A.
Poster: Interactive Effects of Agrochemicals on Survival of the Red Mason Bee (Osmia bicornis).
Nazwa konferencji: SCAPE 2021 - 35th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology
Organizator: University of Warsaw Botanic Garden, Warsaw, Poland
Miejsce: Chęciny, Polska
Data: 2021-10-21
Autorzy: Bednarska, A.J., Mikołajczyk, Ł., Ziółkowska, E., Laskowski, R.
Wykład na konferencji: Effects of agricultural landscape structure, insecticide residues, and pollen diversity on the life-history traits of the red mason bee Osmia bicornis
Nazwa konferencji: SCAPE 2021 - 35th Annual Meeting of the Scandinavian Association for Pollination Ecology
Organizator: University of Warsaw Botanic Garden, Warsaw, Poland
Miejsce: Chęciny, Polska
Data: 2021-10-21
Autorzy: Misiewicz, A., Bednarska, A.J.
Poster: Effects of pesticide mixtures on survival of the red mason bee Osmia bicornis.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 31st Annual Meeting – Global challenges. An emergency for environmental sciences
Organizator: SETAC
Miejsce: on-line
Data: 2021-05-03
Autorzy: Misiewicz, A., Mikołajczyk, Ł., Bednarska, A.J.
Poster: Effect of landscape heterogeneity and oilseed rape coverage on the red mason bee Osmia bicornis.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 30th Annual Meeting – Open Science for Enhanced Global Environmental Protection
Organizator: SETAC
Miejsce: on-line
Data: 2020-05-03
Autorzy: Bednarska, A.J., Pukalski, J., Mikołajczyk Ł., Laskowski, R.
Poster: Combined exposure of the red mason bee Osmia bicornis to three insecticides reveals significant interactive effects.
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Spatial and temporal variation of ground beetle communities in a passively restored mountain river: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: Integrative sciences and sustainable development of rivers
Organizator: Zabr and Graie
Miejsce: Lyon, Francja
Data: 2018-06-04
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Poster: The response of ground beetles to passive restoration of a mountain river.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 28th Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Rzym, Włochy
Data: 2018-05-13
Autorzy: Ziółkowska, E., Topping, C.J., Bednarska A., Laskowski, R.
Udział: Developing spatio-temporally realistic representations of agricultural landscapes for assessing the impacts of pesticides on non-target organisms.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 28th Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Rzym, Włochy
Data: 2018-05-13
Autorzy: Świątek, Z.M., Bednarska, A.J.
Poster: Energy reserves and respiration rate in the earthworm Eisenia andrei after exposure to zinc in nanoparticle or ionic forms.
Nazwa konferencji: SETAC Europe 28th Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Rzym, Włochy
Data: 2018-05-13
Autorzy: Mokkapati, J., Sowa, G., Bednarska, A., Laskowski, R.
Poster: Do we use plant protection products correctly? Impact of agrochemicals on non-target beetle, Bembidion lampros (Coleoptera: Carabidae).
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R., 2016.
Prowadzenie: Seminarium terenowe: Site 4. Ground beetles communities in a mountain river subjected to restoration.
Nazwa konferencji: International Conference "Towards best practice of river restoration and maintenance"
Organizator: Ab Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Bednarska A. J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
Wykład na konferencji: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River, Polish Carpathians.
Nazwa konferencji: SETAC North America 36th Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Salt Lake City, USA
Data: 2015-11-01
Autorzy: Bednarska AJ, Świątek Z, Paciorek K, Kubińska N
Poster: Effect of cadmium bioavailability in food on its compartmentalization in carabids
Nazwa konferencji: SETAC Europe 25th Annual Meeting
Organizator: SETAC
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Data: 2015-05-03
Autorzy: Świątek Z, Bednarska AJ
Poster: Subcellular partitioning of metals in the mealworm beetle (Tenebrio molitor) larvae
Nazwa konferencji: CREAM Open Conference
Organizator: UFZ
Miejsce: Lipsk, Niemcy
Data: 2013-06-10
Autorzy: Bednarska AJ
Wykład na konferencji: Using toxicokinetics modeling to refine the risk assessment of pesticide to wildlife
powrót do listy pracowników