Struktura

Dział Wydawnictw Naukowych i Kolportażu

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

mgr Marzena Żyłowska

tel.: 12 370 35 30
Działalność:

Wydawnictwa Instytutu:

http://www.iop.krakow.pl/editorial_information_2_151.html

chronmy@iop.krakow.pl

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:
powrót do listy jednostek