Pracownicy

mgr Stanisław Śnieżko

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Stanisław Śnieżko

tel.: 12 370 35 32
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Fauny
Tematyka badań:

Ekologia i ochrona dużych ssaków drapieżnych oraz zagadnienia związane
z badaniami nad zespołem ssaków kopytnych w Karpatach. Praca w Zakładzie Ochrony Fauny IOP.
Uczestnictwo w tworzeniu Atlasu Ssaków Polski.

Kariera naukowa:

mgr 1993

Przebieg pracy:

1993-1998 pracownik Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży
Od 1998r. pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Pełnione funkcje:

Pracownik naukowo-techniczny

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Bojarska K., Kurek K., Śnieżko S., Wierzbowska I., Król W., Zyśk-Gorczyńska E., Baś G., Widera E., Okarma H. 2020.

Winter severity and anthropogenic factors affect spatial behaviour of red deer in the Carpathians. Mammal Research 65 (4): 815-823.

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. 2013.

Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.

Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007.

Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13 (4): 481-487.

Okarma H., Śnieżko S., Olszańska A. 2002.

Occurrence of wildcat in the Polish Carpathian Mountains. Acta Theriologica 47 (4): 499-504.
inne publikacje oryginalne

Baś G., Bojarska K., Śnieżko S., Król W., Kurek K., Okarma H. 2017.

Wykorzystanie siedlisk przez dziki Sus scrofa na terenie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (5): 354-362.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Projekty

Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych.
6P04F 007 21 Ekologiczne i genetyczne uwarunkowania bytowania żbika (Felis silvestris) w Polsce.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
6P04F 034 15 Biologia i ekologia rysia (Lynx lynx) w Karpatach.
Kierownik projektu:

prof. dr hab. Henryk Okarma

tel.: 12 370 35 31
powrót do listy pracowników