Pracownicy

mgr Małgorzata Łaciak

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 61
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Pełnione funkcje:

Od 2020: Współredaktor Atlasu Płazów i Gadów Polski
                https://www.iop.krakow.pl/plazygady

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Mioduchowska M., Czyż J.C., Gołdyn B., Kilikowska A., Namiotko T., Pinceel T., Łaciak M., Sell J. 2018.

Detection of bacterial endosymbionts in freshwater crustaceans: the applicability of non-degenerate primers to amplify the bacterial 16S rRNA gene. PeerJ 6: e6039, DOI: 10.7717/peerj.6039. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Łaciak M., Łaciak T. 2021.

Pierwsze stwierdzenie gniewosza plamistego Coronella austriaca w rejonie Ciężkowic i Bobowej (Pogórze Środkowobeskidzkie). Przegląd Przyrodniczy XXXII (4): 85-90.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Nowe stanowisko zadychry pospolitej Branchipus schaeferri w dolinie Raby (Gdów, woj. Małopolskie) . Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN 71 (4): 291-299. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Łaciak M., Łaciak T. 2016.

Best practices in the protection of batrachofauna during the oxbows revitalization in the Upper Vistula River Valley (Zawiejska J., Wyżga B. – ed.). Book of Abstracts. International Conference: Towards the best practice of river restoration and maintenance, 20-23 September 2016, Kraków, Poland: 38;.

Łaciak M., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając T. 2015.

Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata - a case study at the Biała river. In: Programme and abstracts. XVIII European Congress of Herpetology. 7-12 September, University of Wrocław, Poland: 152.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Różnorodność siedlisk rozrodczych żaby trawnej Rana temporaria na terenie Gorców. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. : 5-9.

Łaciak M., Łaciak T. 2015.

Zachowania godowe ropuchy szarej (Bufo bufo L.) w lokalnej populacji na terenie miasta Chrzanów. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom III. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]: 10-20.

Łaciak M., Łaciak T. 2014.

Struktura morfometryczna ropuchy szarej Bufo bufo w lokalnej populacji na terenie miasta Chrzanów”. W: Borczyk B. [red.] Studenckie Prace Herpetologiczne, tom II: 27-37.

Łaciak T., Smółka M. 2012.

Batrachofauna starorzeczy Nidy w okolicach Wiślicy – badania wstępne. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków: 69-72.

Smółka M. 2012.

„Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus.” W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa; str: 48-65. Pobierz pdf

Smółka M., Łaciak T. 2012.

Starorzecza – cenne siedliska herpetofauny. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. : 121-124.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Baran P., Smółka M. 2010.

Monitoring stanu ochrony gatunków płazów o znaczeniu dla Wspólnoty. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny; suplement. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Smółka M. 2010.

Wstępne badania nad batrachofauną wyrobiska byłej kopalni piasku PCC Rail Szczakowa. W: Zamachowski W. (red.) Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny”: 143-145. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
publikacje popularno-naukowe

Łaciak M. 2020.

Jak płazy spędzają zimę?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 12-23. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Krztoń W., Walusiak E., Kustosz D., Łaciak M., Karosienė J., Kasperovičienė J., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Juškaitė L., Zagorskis A., Gulbinas Z., Valskys V. 2020.

Sinice i glony pomogą złagodzić skutki globalnego ocieplenia - projekt LIFE. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (1): 66-76. Pobierz pdf

Łaciak M. 2017.

Podchody na granicy wody. Forum Akademickie 1: 58-60. Pobierz pdf

Łaciak M., Łaciak T. 2014.

Pochwiak jedwabnikowy – coraz częstsza rzadkość. Przyroda Polska 3: 32-33.

Smółka M. 2010.

Pomrów błękitny – ślimaczy arystokrata. Eko i my 9 (173): 20-21.

Smółka M. 2010.

Kocham cię… żabciu. Czyli co nieco o zwyczajach godowych płazów. Eko i my 6 (171): 16-19.

Smółka M. 2009.

Oko w oko z szarą foką. Eko i my 4 (159): 6-10.

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) https://imbio.uw.edu.pl.
Kierownik projektu:

dr hab. Wojciech Solarz, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 39
Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48

Inne

Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M., Žutinić P., Gligora Udovič M., Kulaš A., Koreiviene J., Karosiene J., Galir Balkić A., Stević F., Žuna Pfeiffer T., Špoljarić Maronić D.
Poster: 24/7 – when cyanobacteria blooms end
Nazwa konferencji: 39th International Conference of the Polish Phycological Society
Organizator: Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Gdynia-Łeba
Data: 2021-09-27
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład na konferencji: Seeking the best practice for cleaning waters from cyanobacteria blooms
Nazwa konferencji: Dzień tematyczny LIFE
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-09-03
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R.
Wykład: Dzień Informacyjny LIFE - gospodarka o obiegu zamkniętym
Nazwa konferencji: Spotkanie międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi
Organizator: Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wydział Programów Wodnych
Miejsce: Warszawa
Data: 2021-07-15
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń, W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład: AlgaeService for LIFE No. LIFE17 ENV/LT/000407. GLONY – GOSPODARKA EKOLOGICZNA EKOSYSTEMÓW WODNYCH
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Koreiviene J., Wilk-Woźniak E., Karosiene J., Kasperoviciene J., Juskaite L., Zagorskis A., Paskauskas R., Gulbinas Z., Valskys V., Messyasz B., Łęska B., Pankiewicz R., Krztoń W., Walusiak E., Łaciak M.
Wykład na konferencji: Tools to manage cyanobacteria agglomerations in freshwater ecosystems
Nazwa konferencji: Natural Toxins Environmental Fate and Safe Water Supply
Organizator: MUNI RECETOX, Brno; University of Kopenhagen
Miejsce: Brno, Czechia
Data: 2020-09-24
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Karosienė J., Koreivienė J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E., Kasperovičienė J., Žutinič P., Gligora Udovič M., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krepska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kozak A., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Niedźwiecki M., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Szeląg-Wasielewska E., Wasilewicz M., Stević F., Špoljarić Maronić D., Žuna Pfeiffer T., Mankiewicz-Boczek J., Gągała-Borowska I., Łaciak M.
Poster: Cyanobacterial diversity, biomass and cyanotoxins across the latitude in European freshwaters
Nazwa konferencji: Communication event with stakeholders “Demonstration of algae harvesting in the River Šventoji” LIFE17 ENV/LT/000407 project ”ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS”
Organizator: Nature Heritage Fund, Vilnius, Lithuania
Miejsce: Anykščiai, Lithuania
Data: 2020-08-12
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Krztoń W., Łaciak M., Walusiak E.
Wykład na konferencji: Conundrum of cyanobacterial blooms in small and shallow waters
Nazwa konferencji: 5th Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians, http://carpathianscience.org/forum/forum-carpaticum-2018/
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
powrót do listy pracowników