Pracownicy

mgr Małgorzata Łaciak

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

mgr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 11
Jednostki organizacyjne:
Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Mioduchowska M., Czyż J.C., Gołdyn B., Kilikowska A., Namiotko T., Pinceel T., Łaciak M., Sell J. 2018.

Detection of bacterial endosymbionts in freshwater crustaceans: the applicability of non-degenerate primers to amplify the bacterial 16S rRNA gene. PeerJ 6: e6039, DOI: 10.7717/peerj.6039.
publikacje popularno-naukowe

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Projekty

LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy LIFE4DELTA_PL.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae - Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony - Gospodarka ekologiczna" https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/category/be-kategorijos-pl/.
Kierownik projektu:

dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 48

Inne

Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
powrót do listy pracowników