Projekt

POPUL/SP/0514/2023/01 Naukowiec w terenie - wiedza o przyrodzie z pierwszej ręki.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 61
Źródło finansowania:Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kwota na realizację:189 200 zł
Okres realizacji: 2023 - 2025
Opis projektu:

Nazwa programu i moduł: Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki

Lista projektów