Projekt

 Opracowania inwentaryzacji herpetologicznej i ornitologicznej w obszarze ulicy Słona Woda, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kierownik projektu:

mgr Grzegorz Cierlik

tel.: 12 370 35 35
Wykonawcy:

mgr Małgorzata Łaciak

tel.: 12 370 35 61
Źródło finansowania:Gmina Miejska Kraków
Kwota na realizację:14 760,00 PLN
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Wykonanie inwentaryzacji herpetologicznei i ornitologiczne na obszarze ok. 29 ha w  wąsiedztwie ulic Słona Woda, Kostaneckiego, Rydygiera, Kosocickiej, Obronnej i Mokrej wraz z określeniem liczebności stwierdzonych gatunków.

Lista projektów