Płazy – Amphibia


grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2023-09-18 11:54

kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-26 23:10

kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Ostatnia aktualizacja 2023-09-13 10:00

kumaki Bombina sp.

Ostatnia aktualizacja 2023-09-18 11:42

ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2023-05-01 22:16

ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-24 22:26

ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2023-10-03 11:59

rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-09-11 13:56

rzekotka wschodnia Hyla orientalis (Bedriaga, 1890)

Ostatnia aktualizacja 2023-05-28 15:19

rzekotki Hyla sp.

Ostatnia aktualizacja 2023-09-29 14:23

salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-26 23:15

traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-26 22:57

traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-19 22:35

traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Ostatnia aktualizacja 2023-07-14 10:15

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-09-25 17:08

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:18

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Ostatnia aktualizacja 2023-09-29 14:24

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

Ostatnia aktualizacja 2023-08-15 21:23

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2023-10-01 21:25

żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2023-08-15 21:22

żaba zwinka Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Ostatnia aktualizacja 2023-09-25 17:49

żaby zielone Pelophylax esculentus complex

Ostatnia aktualizacja 2023-10-03 12:01

Gady – Reptilia


gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2023-09-25 17:12

jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2023-05-29 12:24

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2023-09-25 17:05

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Jacquin, 1787

Ostatnia aktualizacja 2023-09-23 21:36

murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2017-12-08 13:44

padalce Anguis sp.

Ostatnia aktualizacja 2023-10-04 20:27

padalec kolchidzki Anguis colchica (Nordmann, 1840)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-17 11:24

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2023-05-28 14:53

wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2016-01-05 12:58

zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-09-21 12:35

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-11-19 22:37

żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-10-16 15:25

żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-09-11 11:40

żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Ostatnia aktualizacja 2023-08-17 13:20