Płazy – Amphibia


grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-01 21:24

kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-07-17 22:44

kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Ostatnia aktualizacja 2022-06-09 20:57

kumaki Bombina sp.

Ostatnia aktualizacja 2017-12-15 14:51

ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2022-04-23 14:45

ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-08-10 10:39

ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2022-07-26 15:39

rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-26 01:06

rzekotka wschodnia Hyla orientalis (Bedriaga, 1890)

Ostatnia aktualizacja brak

rzekotki Hyla sp.

Ostatnia aktualizacja 2022-06-05 20:40

salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-06-21 12:18

traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2022-06-05 15:47

traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-10 01:03

traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Ostatnia aktualizacja 2022-07-17 22:45

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-26 01:04

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Ostatnia aktualizacja 2022-03-24 10:42

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Ostatnia aktualizacja 2022-05-26 01:02

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

Ostatnia aktualizacja 2021-07-09 11:15

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-08-10 10:46

żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-06-20 14:37

żaba zwinka Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Ostatnia aktualizacja 2022-04-23 16:40

żaby zielone Pelophylax esculentus complex

Ostatnia aktualizacja 2022-08-13 21:28

Gady – Reptilia


gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2022-07-17 22:43

jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-03-18 14:47

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-08-13 21:25

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Jacquin, 1787

Ostatnia aktualizacja 2022-06-20 14:40

murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2017-12-08 13:44

padalce Anguis sp.

Ostatnia aktualizacja 2022-06-20 14:37

padalec kolchidzki Anguis colchica (Nordmann, 1840)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-17 11:24

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-08-10 10:40

wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2016-01-05 12:58

zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-09-21 12:35

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-07-26 15:40

żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-06-20 14:37

żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:19

żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-10 12:21