Ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
ropucha zielona - Bufotes viridis Laurenti, 1768
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 1339 kwadratach
Liczba obserwacji: 3184
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-15 07:36

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl