Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
salamandra plamista - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 275 kwadratach
Liczba obserwacji: 1044
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-31 18:50

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl