Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
zaskroniec zwyczajny - Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Fot. Michał Wolny

Stwierdzono na: 1210 kwadratach
Liczba obserwacji: 3214
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:38

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl