Żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żółw błotny - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 587 kwadratach
Liczba obserwacji: 1389
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-28 09:19

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl