Żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba trawna - Rana temporaria Linnaeus, 1758
Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Stwierdzono na: 1824 kwadratach
Liczba obserwacji: 7369
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:35

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl