Żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba trawna - Rana temporaria Linnaeus, 1758
Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Stwierdzono na: 1821 kwadratach
Liczba obserwacji: 7337
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06 02:22

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl