Żaby zielone Pelophylax esculentus complex

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaby zielone - Pelophylax esculentus complex
Fot. Mariusz Rybacki

Stwierdzono na: 746 kwadratach
Liczba obserwacji: 1102
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-15 07:40

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl