Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba moczarowa - Rana arvalis Nilsson, 1842
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1352 kwadratach
Liczba obserwacji: 4140
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:16

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl