Żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba moczarowa - Rana arvalis Nilsson, 1842
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1350 kwadratach
Liczba obserwacji: 4132
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-16 12:33

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl