Żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba wodna - Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758
Fot. Mariusz Rybacki

Stwierdzono na: 1168 kwadratach
Liczba obserwacji: 3648
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:21

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl