Ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
ropucha paskówka - Epidalea calamita Laurenti, 1768
Fot. Małgorzata Smółka

Stwierdzono na: 652 kwadratach
Liczba obserwacji: 1026
Ostatnia aktualizacja: 2022-04-23 14:45

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl