Traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka górska - Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 222 kwadratach
Liczba obserwacji: 656
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-15 23:07

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl