Gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
gniewosz plamisty - Coronella austriaca Laurenti, 1768
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 391 kwadratach
Liczba obserwacji: 689
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-12 11:20

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl