Zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
zaskroniec rybołów - Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 1 kwadratach
Liczba obserwacji: 1
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-21 12:35

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl