Murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne

Stwierdzono na: 2 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08 13:44

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl