Jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
jaszczurka zwinka - Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1352 kwadratach
Liczba obserwacji: 3719
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-13 21:25

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl