Padalce Anguis sp.

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
padalce - Anguis sp.
Fot. Michał Wolny

Stwierdzono na: 1212 kwadratach
Liczba obserwacji: 2864
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:36

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl