Padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
padalec zwyczajny - Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Fot. Michał Wolny

Stwierdzono na: 1210 kwadratach
Liczba obserwacji: 2847
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06 02:17

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl