Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka zwyczajna - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1374 kwadratach
Liczba obserwacji: 3084
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:33

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl