Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka zwyczajna - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1372 kwadratach
Liczba obserwacji: 3075
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-06 02:05

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl