Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba śmieszka - Pelophylax ridibundus Pallas,1771
Fot. Mariusz Rybacki

Stwierdzono na: 473 kwadratach
Liczba obserwacji: 1043
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-09 11:15

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl