Zgłoś obserwację

Kliknij miejsce obserwacji na mapie, wypełnij formularz, a następnie dołącz dokumentację fotograficzną. Naćiśnij zielony przycisk Wyślij w celu przesłania obserwacji do weryfikacji. Po pomyślnym zeryfikowaniu obserwacji przez weryfikatora, obserwacja zostanie dołączona do bazy danych Atlasu Płazów i Gadów Polski.

Kliknij miejsce obserwacji na mapie lub wprowadź współrzędne geograficzne w polu poniżej i naciśnij Zlokalizuj.
szer | dług
Jeśli udało się oznaczyć gatunek to wybierz go z listy, w przeciwnym wypadku pozostaw pole puste, w takim wypadku oznaczenie gatunku dokona weryfikator na podstawie dołączonych zdjęć.
Wprowadź liczbę, która jak najdokładniej odpowiada liczbie obserwowanych osobników. Jeśli jesteś w stanie określić etap rozwoju to wybierz go z rozwijanej listy, a w przeciwnym wypadku pozostaw to pole puste.
Tutaj możesz wprowadzić dodatkowe informacje np. szczegóły obserwacji, siedlisko, warunki atmosferyczne, itd.
Wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te nie będą upubliczniane, widoczne ani dostępne dla innych użytkowników i służyły będą wyłącznie do komunikacji w sprawach weryfikacji danych.

Możesz dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia dokumentujące obserwację. Zdjęcia muszą być w formacie jpg, a maksymalny rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5MB.