Rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne

Stwierdzono na: 2 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-26 01:06

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl