Wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
wąż Eskulapa - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
Fot. Katarzyna Kurek

Stwierdzono na: 26 kwadratach
Liczba obserwacji: 78
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-05 12:58

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl