Żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żmija zygzakowata - Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Fot. Piotr Zabłocki

Stwierdzono na: 1158 kwadratach
Liczba obserwacji: 2472
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-12 11:24

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl