Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka grzebieniasta - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 1111 kwadratach
Liczba obserwacji: 2172
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-09 11:12

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl