Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba jeziorkowa - Pelophylax lessonae Camerano, 1882
Fot. Mariusz Rybacki

Stwierdzono na: 983 kwadratach
Liczba obserwacji: 2757
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25 12:18

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl