Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żaba jeziorkowa - Pelophylax lessonae Camerano, 1882
Fot. Mariusz Rybacki

Stwierdzono na: 980 kwadratach
Liczba obserwacji: 2754
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-09 11:17

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl