Żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
żółw ozdobny - Trachemys scripta (Schoepff, 1792)
Fot. Adam Wodarz

Stwierdzono na: 196 kwadratach
Liczba obserwacji: 331
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-12 11:24

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl