Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
grzebiuszka ziemna - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Fot. Bartłomiej Najbar

Stwierdzono na: 1377 kwadratach
Liczba obserwacji: 2998
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-01 21:24

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl