Traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka karpacka - Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)
Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Stwierdzono na: 121 kwadratach
Liczba obserwacji: 497
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-15 22:59

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl