Traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

  • – Atlas 2003
  • – Atlas 2018
  • – dane aktualne
traszka karpacka - Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)
Fot. Grażyna Połczyńska-Konior

Stwierdzono na: 120 kwadratach
Liczba obserwacji: 487
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-09 03:59

Jeśli posiadasz informacje o rozmieszczeniu tego gatunku, możesz je zgłościć przy pomocy formularza lub przesłać je na adres plazygady@iop.krakow.pl