III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

testIII edycja Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej pod auspicjami Komisji Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich została zorganizowana w zachodniej i środkowej części Karpat zewnętrznych, zaś jej motywem przewodnim były strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych, na przykładach Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego i Babiej Góry. Celem warsztatów była prezentacja nowych koncepcji dotyczących roli budowy geologicznej (w tym szczególnie struktur) w rozwoju rzeźby, ze szczególnym uwzględnieniem elementów dotychczas nie branych pod uwagę w analizach morfostrukturalnych: grawitacyjnego umiejscawiania poszczególnych segmentów górotworu Karpat, kompleksów chaotycznych powszechnie tu występujących oraz tektoniki dysjunktywnej, w tym szczególnie asocjacji zróżnicowanych typologicznie i wiekowo uskoków reaktywowanych w kilku etapach tektogenezy Karpat zewnętrznych.
Materiały III edycji Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej