8th EUROMAL

testMiędzynarodowa Konferencja

8th European Congress of Malacological Societies EUROMAL

W dniach 10-14 września 2017 r. odbył się 8-my kongres europejskich towarzystw malakologicznych, zwany EUROMALEM. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Malakologów Polskich, współorganizatorem IOP PAN. Kongres po raz pierwszy odbył się poza Europą zachodnią, poprzedni był organizowany w Cambridge w 2014 r.

Ogółem w kongresie wzięło udział 139 uczestników, w tym 32 doktorantów. Goście zjechali z 26 krajów, z dominującym udziałem Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec, ale również mieliśmy uczestników z tak odległych krajów jak Brazylia (1), Japonia (3) czy USA (3).

Ogółem przedstawiono 73 prezentacje ustne oraz 66 posterów + wystawę młodych artystów ASP pod tytułem "Inspired by malacology". Najlepszy obraz z wystawy, autorstwa Karola Lisa,  był główną nagrodą za najlepszą prezentację doktoranta. Zdobył ją David Willer z Cambridge Univ., II nagrodę ex equo zdobyli Alyssa Rita Frederick (USA) i Dagmara Rihova (Czechy). Nagrodę Amber Snail za najlepszy poster zdobyła Irina Ekimova (Rosja).

Następny, 9ty EUROMAL, będzie organizowany przez Karela Doudę w czeskiej Pradze w 2020 r.

Oprawę graficzną kongresu oraz ułatwień organizacyjno-technicznych dostarczyła firma graficzna CROSSMIND Radek Prośniak. Obsługę finansową kongresu sprawowała firma "a05". Wsparcia finansowego udzieliła firma Zeiss. Wydawnictwo Bogucki wydrukowało Book of Abstracts.

Szczegóły na stronie kongresu: www.euromal.pl

Tadeusz Zając

chairman of 8th EUROMAL

8th EUROMAL Book of Abstracts