Konferencja „Mapowanie partycypacyjne ...”

testKONFERENCJA „MAPOWANIE PARTYCYPACYJNE JAKO SPOSÓB NA ZBIERANIE NOWYCH INFORMACJI OD SPOŁECZEŃSTWA I ULEPSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNEGO W ZARZĄDZANIU OBSZARAMI CHRONIONYMI 


Instytut Ochrony Przyrody PAN zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Mapowanie partycypacyjne jako sposób na zbieranie nowych informacji od społeczeństwa i ulepszenie udziału społecznego w zarządzaniu obszarami chronionymi”.

Konferencja jest podsumowaniem badań prowadzonych w  projekcie LINKAGE (http://linkage.iop.krakow.pl), realizowanym przez Instytut Ochrony Przyrody PAN we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromsø w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. (piątek) w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Kraków, al. Mickiewicza 33), w godzinach 9:00-14:00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji.
Formularz zgłoszeniowy.

W celu potwierdzenia udziału prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres peek@iop.krakow.pl