V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

test

Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego

W dniach 24-26 września 2014 r. odbyły się V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Zwierzyniec-Józefów-Horyniec

Organizatorami byli Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich - Komisja Geomorfologii Strukturalnej, Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Ochrony Przyrody PAN i Roztoczański Park Narodowy. Warsztaty odbyły się na obszarze Roztocza Środkowego i Wschodniego, zaś ich motywem  przewodnim  były Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Roztocza, w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami V Warsztatatów Geomorfologii Strukturalnej, 24-26 września 2014 r.