Projekt

2016/22/Z/NZ8/00121 BEARCONNECT- Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego.
Kierownik projektu:
Wykonawcy:

dr hab. Kamil Bartoń

tel.: 12 370 35 64

dr Agnieszka Sergiel

tel.: 12 370 35 64
Źródło finansowania:NCN
Kwota na realizację:1 204 895
Okres realizacji: 2017 - 2020
Lista projektów