Projekt

CE0100170 (LECA) Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE CArnivores.
Wykonawcy:
Źródło finansowania:Interreg, Tatrzański Park Narodowy,
Okres realizacji: 2022 - 2025
Opis projektu:

W ramach tego projektu, w którym IOP jest partnerem stowarzyszonym w ścisłej współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, opracowane zostanie skuteczne podejście do monitorowania dużych drapieżników z udziałem lokalnych interesariuszy, skutkujące aktualnymi informacjami o ich populacjach w regionach transgranicznych. Będzie to połączone ze skutecznymi środkami zapobiegania konfliktom na poziomie obszaru Karpat. Przygotowano protokół pobierania prób w terenie dla celów badania diety, analiz genetycznych i badania stężenia hormonów, a także koordynowano pobieranie prób podczas odłowów i immobilizacji chemicznej niedźwiedzi brunatnych oraz analizy laboratoryjne tych prób.

Lista projektów