XXXVII Międzynarodowa Konferencja PTF

testXXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego 

Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra 22-25 maja 2018 r.

ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ: GLONY - ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWY

Konferencja poświęcona pamięci prof. Haliny Buckiej


37 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego „Green future: algae – applications and perspectives” odbyła się w dn. 22-25 maja 2018 r. w Krakowie, Krakowie-Dobczycach.  Konferencja zorganizowana została przez Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Polskie Towarzystwo Fykologiczne.

Otwarcie Konferencji odbyło się 22 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Instytucie Ochrony Przyrody, Polskiej Akademii Nauk przy al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.

W Konferencji udział wzięło 109 uczestników, 80 reprezentujących ośrodki z całej Polski oraz 29 uczestników z 15 państw Europejskich, Azjatyckich i Ameryki Północnej:

Austria – 1; Chiny – 1; Czechy – 7; Finlandia – 1; Kazachstan – 1; Litwa – 2; Portugalia – 1; Rosja – 1; Rumunia – 1; Słowacja – 1; Turcja – 1; UK – 3; Ukraina – 1; USA – 2; Węgry – 5.

W trakcie trwania konferencji wygłoszono 2 referaty plenarne: John Day (Scotland, UK) i Beata Messyasz (Poznań, Polska); 4 referaty wprowadzające do sesji: Judita Koreiviene et al. (Vilnius, Lithuania); Thomas A. Dempster (Arizona, USA); Katarzyna Piwosz (Trebon, Czech Republic) Antonio  J. Calado (Aveiro, Portugal) oraz 27 pozostałych referatów oraz zaprezentowano 58 posterów.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto 3 konkursy:

1)     konkurs dla młodych naukowców na najlepszą prezentację ustną i najlepszy plakat,

2)     konkurs na najlepszą prezentację ustną oraz plakat w tematyce „Ekologia mikroorganizmów,

3)   konkurs na najlepszą prezentację ustną i plakatową o tematyce związanej z sinicami –„Poznajmy lepiej cyjanobakterie”.

Zwycięzcami konkursów zostali:

1)     na najlepszą prezentację ustną: I miejsce Robert Konkel (Uniwersytet Gdański), II miejsce Grzegorz Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski); na najlepszy poster: I miejsce Marek Klin (Uniwersytet Gdański), II miejsce Tomasz Figiel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), III miejsce Áron Lukács (Uniwersytet w Debreczynie, Węgry);

2)     na najlepszą prezentację ustną: Robert Konkel (University of Gdańsk, Gdańsk, Poland), Xue Bai (China University of Geosciences, Wuhan, Chiny); najlepszy plakat: I miejsce Dovile Barcyte (Charles University, Prague, Czechy), II miejsce Agnieszka Brygider (Adam Mickiewicz University, Poznań);

3)     na najlepszą prezentację ustną: I miejsce Małgorzata Sandzewicz (Uniwersytet Warszawski), II miejsce Robert Konkel (Uniwersytet Gdański), III miejsce Natalia Khomutovska (Uniwersytet Warszawski); na najlepszy plakat: I miejsce Karolina Szubert (Uniwersytet Gdański), II miejsce Tomasz Figiel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), III miejsce Konradas Zelvis (Nature Research Centre, Wilno, Litwa).

Sponsorami i Patronami wydarzenia byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie- Patron wydarzenia, Miasto Kraków – Partnerstwo Miasta Krakowa, Magiczny Kraków – Patron medialny, Krakowskie Konferencje Naukowe, Hotel Europejski, Precoptic Co., Wawel SA, International Society for Microbial Ecology (ISME), Intertech Poland.

Autorem zdjęć wykorzystanych jako logo wydarzenia jest Petr Znachor, Biology Centre Czech Academy of Sciences the Faculty of Science, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, Republika Czeska.

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

SPRAWOZDANIE

KOMUNIKAT 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WZÓR ABSTRAKTU

LINK DO STRONY KONFERENCJI: www.iop.krakow.pl/fykolog

ZDJĘCIA DO POBRANIA: http://files.iop.krakow.pl/GALLERY_37th_I_C_PHS

 

GALERIA ZDJĘĆ: