Pracownicy

dr Rafał Martyka

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Jednostki organizacyjne:
Zespół badawczy - Biologiczne Konsekwencje Zmian Klimatu
Tematyka badań:

Ekologia ewolucyjna i behawioralna, biologia konserwatorska, ornitologia.

Problemy badawcze: efekty (matczyne) rodzicielskie, zróżnicowana inwestycja w płeć potomstwa, strategie rozrodcze, starzenie reprodukcyjne, immunologia ekologiczna, trójstronne interakcje międzygatunkowe, bioróżnorodność, fragmentacja siedlisk, gatunki obce i inwazyjne, urbanizacja, wpływ warunków klimatycznych na procesy biologiczne.

Organizmy modelowe: przede wszystkim rodzime gatunki ptaków, ale również bezkregowce i rośliny naczyniowe.

Warsztat badawczy: różnorodne metody terenowe i laboratoryjne, w tym techniki immunologiczne i genetyczne, zaawansowane metody analizy statystycznej.

Kariera naukowa:

2011 - doktor nauk biologicznych (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński)

2002 - magister biologii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński)

Przebieg pracy:

2012-nadal - adiunkt (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

2020 - 6-miesięczne stypedium naukowe w Zakładzie Ekologii i Genetyki/Ekologii Zwierząt na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja

2019 - 10-dniowa wizyta badawcza w Zakładzie Ekologii i Genetyki/Ekologii Zwierząt na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja

2012-2015 - adiunkt-staż podoktorski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2011-2012 - biolog (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

2008-2011 - samodzielny biolog (Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)

2007 - dwutygodniowy staż badawczy w Zakładzie Nauk Biologicznych i Środowiskowych na Uniwersytecie Jyväskylä, Finlandia

2002-2008 - doktorant (Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)

Pełnione funkcje:

Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN (kadencja 2019-2022)

Członkostwo:

Międzynarodowe Towarzystwo Ekologii Behawioralnej

Moje profile na ResearchGate, Publons i Google Scholar

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Arct A., Drobniak S. M., Mellinger S., Martyka R., Gustafsson L., Cichoń M. 2021.

Extra-pair paternity in Blue Tits Cyanistes caeruleus depends on the combination of social partners’ age. Ibis: (in press). [DOI: 10.1111/ibi.13022].

Martyka R., Śliwińska E. B., Tryjanowski P. 2021.

Effects of maternal exposure to a bacterial antigen and altered post-hatching rearing conditions on avian offspring behaviour. Behavioral Ecology and Sociobiology 75: 59. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Woyciechowski M., Blinov A., Nowicki P., Stettmer C., Kajzer-Bonk J., Witek M., Bräu M., Gros P., Mühlenberg M., Slowik J., Tryjanowski P., Settele J. 2021.

Comparison of genetic patterns between European and Asian populations of an endangered butterfly species. Insect Conservation and Diversity 14: 67-80. [DOI: 10.1111/icad.12440].

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica 30: 20-27. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science 26: 555-568. [DOI: 10.1111/1744-7917.12556].

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Skórka P., Żmihorski M., Grzędzicka E., Martyka R., Sutherland W. J. 2018.

The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland. Biological Conservation 226: 280-287. [DOI: 10.1016/j.biocon.2018.08.013].

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144: 267-278. Pobierz pdf

Skórka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W. J. 2015.

Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154-163. [DOI: 10.1016/j.biocon.2015.04.017].

Skórka P., Martyka R., Wójcik J. D., Lenda M. 2014.

An invasive gull replaces native waterbirds to habitats more exposed to native predators. Population Ecology 56: 359-374. Pobierz pdf

Kajzer J., Lenda M., Kośmicki A., Bobrek R., Kowalczyk T., Martyka R., Skórka P. 2012.

Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39: 371-381. [DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02604.x].

Rutkowska J., Martyka R., Arct A., Cichoń M. 2012.

Offspring survival is negatively related to maternal response to sheep red blood cells in zebra finches. Oecologia 168: 355-359. Pobierz pdf

Skórka P., Wójcik J. D., Martyka R., Lenda M. 2012.

Numerical and behavioural response of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus on population growth of the expansive Caspian Gull Larus cachinnans. Journal of Ornithology 153: 947-961. Pobierz pdf
publikacje popularno-naukowe

Martyka R., Śliwińska E. B. 2021.

Różnorodność kształtu ptasich jaj – przyczyny i konsekwencje. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (3): 28-41. Pobierz pdf

Projekty

PPN/BEK/2019/1/00253/DEC/1 Grant mobilnościowy na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja.
Kierownik projektu:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
powrót do listy pracowników