Struktura

Zespół badawczy - Biologiczne Konsekwencje Zmian Klimatu

Informacje

Kierownik:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
Pracownicy:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Działalność:

Skupiamy się głównie na analizie i modelowaniu wpływu czasowo-przestrzennej zmienności warunków klimatycznych na funkcjonowanie organizmów żywych. Prace prowadzimy na różnych poziomach organizacji, włączając zmienność wewnątrz- i między-gatunkową, zróżnicowanie czasowe oraz przestrzenne, obejmując skalę lokalną, regionalną oraz globalną. W naszych badaniach używamy długoterminowych danych terenowych oraz ogólnodostępnych danych o występowaniu gatunków, filogenezie, cechach morfologicznych, historii życia oraz czasoprzestrzennych modeli archeologicznych i klimatycznych. Nasze główne grupy modelowe to ptaki, ssaki i owady.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

- Wpływ temperatury i jej zmienności na procesy fizjologiczne związane z przeżywalnością i reprodukcją ptaków (badania eksperymentalne);

- Wpływ zmian warunków klimatycznych na cechy historii życiowych ptaków (analiza długoterminowych danych);

- Występowanie okien klimatycznych i ich wpływ na liczebność i reprodukcję owadów oraz szanse przetrwania lokalnych populacji (motyle jako grupa modelowa);

- Zmiany klimatyczne i zmiany w użytkowaniu ziemi oraz ich wpływ na biologię odżywiania sów (meta-analiza);

- Wpływ zmienności reżimu wiatrów w czasie i przestrzeni na zróżnicowanie morfologii zwierząt stałocieplnych oraz konsekwencje tego zjawiska dla potencjału przetrwania gatunków (filogenetyczna analiza porównawcza);

- Wpływ zróżnicowania warunków klimatycznych na migracje i szanse przetrwania populacji i gatunków;

- Zmiany warunków klimatycznych w kontekście występowania i zachowania owadów zapylających (analiza 40-letnich danych o pszczołach);

- Wpływ zimowych warunków pogodowych na dyspersję nasion;

- Wpływ zimowych warunków pogodowych na reprodukcję roślin i ich różnorodność;

- Wpływ zmiennych warunków klimatycznych na wzorce bioróżnorodności w różnych ekosystemach.

Publikacje

Arct A., Drobniak S. M., Mellinger S., Martyka R., Gustafsson L., Cichoń M. 2021.

Extra-pair paternity in Blue Tits Cyanistes caeruleus depends on the combination of social partners’ age. Ibis: (in press). [DOI: 10.1111/ibi.13022].

Fröhlich A. 2021.

Martwe drewno a dzięcioły w miastach – perspektywy ochrony na przykładzie Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (2): 30-47.

Martyka R., Śliwińska E. B. 2021.

Różnorodność kształtu ptasich jaj – przyczyny i konsekwencje. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (3): 28-41. Pobierz pdf

Martyka R., Śliwińska E. B., Tryjanowski P. 2021.

Effects of maternal exposure to a bacterial antigen and altered post-hatching rearing conditions on avian offspring behaviour. Behavioral Ecology and Sociobiology 75: 59. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Woyciechowski M., Blinov A., Nowicki P., Stettmer C., Kajzer-Bonk J., Witek M., Bräu M., Gros P., Mühlenberg M., Slowik J., Tryjanowski P., Settele J. 2021.

Comparison of genetic patterns between European and Asian populations of an endangered butterfly species. Insect Conservation and Diversity 14: 67-80. [DOI: 10.1111/icad.12440].

Kotowska D., Pärt T., Żmihorski M. 2020.

Evaluating Google Street View for tracking invasive alien plants along roads. Ecological Indicators 107020, DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.107020.

Kotowska D., Zegarek M., Osojca G., Satory A., Pärt T., Żmihorski M. 2020.

Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance. PeerJ 8:e9385, DOI: 10.7717/peerj.9385.

Krupiński D, Kotowska D, Recio MR, Żmihorski M, Obłoza P, Mirski P 2020.

Ranging behaviour and habitat use in Montagu’s Harrier in extensive farmland of Eastern Poland. Journal of Ornithology.

Żmihorski M, Kowalski M, Cichocki J, Rubacha S, Kotowska D, Krupiński D, Rosin ZM, Šálek M, Pärt T 2020.

The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of rural societies improve predictions of barn owl occurrence. Science of The Total Environment 140407, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140407.

Jasińska K., Żmihorski M., Krauze-Gryz D., Kotowska D., Piotrowska D., Werka J., Pärt T. 2019.

Linking habitat composition, local population densities and traffic characteristics to spatial patterns of ungulate-train collisions. Journal of Applied Ecology.

Kotowska D., Skórka P., Walasz K. 2019.

Delineating the number of animal territories using digital mapping and spatial hierarchical clustering in GIS technology. Ecological Indicators 107: 105670.

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica 30: 20-27. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science 26: 555-568. [DOI: 10.1111/1744-7917.12556].

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Skórka P., Żmihorski M., Grzędzicka E., Martyka R., Sutherland W. J. 2018.

The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland. Biological Conservation 226: 280-287. [DOI: 10.1016/j.biocon.2018.08.013].

Żmihorski M., Krupiński D., Kotowska D., Knape J., Pärt T., Obłoza P., Berg Å. 2018.

Habitat characteristics associated with occupancy of declining waders in Polish wet grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment 251: 236-243.

Nobis A., Żmihorski M., Kotowska D. 2016.

Linking the diversity of native flora to land cover heterogeneity and plant invasions in a river valley. Biological Conservation 203: 17-24.

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144: 267-278. Pobierz pdf

Skórka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W. J. 2015.

Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154-163. [DOI: 10.1016/j.biocon.2015.04.017].

Skórka P., Martyka R., Wójcik J. D., Lenda M. 2014.

An invasive gull replaces native waterbirds to habitats more exposed to native predators. Population Ecology 56: 359-374. Pobierz pdf

Kajzer J., Lenda M., Kośmicki A., Bobrek R., Kowalczyk T., Martyka R., Skórka P. 2012.

Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39: 371-381. [DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02604.x].

Rutkowska J., Martyka R., Arct A., Cichoń M. 2012.

Offspring survival is negatively related to maternal response to sheep red blood cells in zebra finches. Oecologia 168: 355-359. Pobierz pdf

Skórka P., Wójcik J. D., Martyka R., Lenda M. 2012.

Numerical and behavioural response of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus on population growth of the expansive Caspian Gull Larus cachinnans. Journal of Ornithology 153: 947-961. Pobierz pdf

Projekty

2020/36/C/NZ8/00473 Konsekwencje reguł Bergmanna i Allena dla nisz ekologicznych: badania globalnego zgrupowania dzięciołów.
Kierownik projektu:

dr Arkadiusz Frohlich

tel.: 12 370 35 62
PPN/BEK/2019/1/00253/DEC/1 Grant mobilnościowy na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja.
Kierownik projektu:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
LIFE4DELTA NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.
Kierownik projektu:
2019/32/T/NZ8/00343 Czynniki krajobrazowe i lokalne wpływające na występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin wzdłuż sieci dróg w Polsce.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
2016/21/N/NZ8/01286 Wpływ heterogeniczności krajobrazu na występowanie inwazyjnych roślin: test dwóch hipotez.
Kierownik projektu:

mgr Dorota Kotowska

tel.: 12 370 35 50
powrót do listy jednostek