Projekt

PPN/BEK/2019/1/00253 Stypendium badawcze na Uniwersytecie w Uppsali, Szwecja (w ramach programu im. M. Bekkera na staże podoktorskie za granicą).
Kierownik projektu:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Źródło finansowania:Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kwota na realizację:79 000 PLN
Okres realizacji: 2020 - 2020
Opis projektu:

Tytuł: Warunki środowiskowe jako czynnik kształtujący starzenie reprodukcyjne u ptaków

Starzenie się organizmów jest powszechnym zjawiskiem w świecie żywym. Jednak ewolucja i trwałość tego procesu wciąż nie są dostatecznie poznane. Starzenie się jest związane ze zwiększoną śmiertelnością i obniżeniem sukcesu reprodukcyjnego. Ostatnio wskazano, że warunki środowiskowe mogą odgrywać kluczową rolę w tempie starzenia się osobników. W tym kontekście szczególnie interesujące jest to, czy i jak środowisko wpływa na starzenie reprodukcyjne. Celem tego projektu jest zbadanie, czy jakość środowiska doświadczanego przez osobniki na wczesnych i późnych etapach życia kształtuje tempo spadku reprodukcji. Zbadanych zostanie kilka cech rozrodczych, takich jak data zniesienia, rozmiar sprzęgła, sukces gniazdowy i rekrutacja. Projekt zostanie przeprowadzony w oparciu o już istniejące długoterminowe dane z populacji krótko żyjącego ptaka migrującego. Z kolei, jakość środowiska zostanie określona przy użyciu danych satelitarnych o NDVI (ang. Normalised Difference Vegetation Index).

Lista projektów