Pracownicy

dr Wojciech Bielański

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Ekologia behawioralna i dynamika populacji ptaków, terytorializm, strategie życiowe osobników. Wieloletnie badania populacji rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus. Monitoring i ochrona awifauny obszarów górskich. Wykorzystanie analizy GIS w badaniach behawioralnych zwierząt.

Kariera naukowa:

2002 mgr, Uniwersytet Jagieloński

2014 dr, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Przebieg pracy:

Dokumentalista: 2003 – 2005 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)
Asystent: 2006 (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

Pełnione funkcje:

asystent naukowy

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Dispersal and mortality of translocated thick shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 adults revealed by radio tracking. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, DOI: 10.1002/aqc.3063 29 (3): 331-340.

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Zając K., Florek J., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Klich M., Lipińska A.M. 2018.

On the reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: the importance of the river's longitudinal profile. Science of the Total Environment 624: 273-282, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.346. Pobierz pdf

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W. 2015.

The influence of phenology on double-brooding and polygyny incidence in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 153 (3): 725-735; DOI:10.1007/s10336-015-1181-x. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2011.

Territory choice during the breeding tenure of male sedge warblers. Behavioral Ecology and Sociobiology 65: 2305–2317. Pobierz pdf

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2008.

On the song resumption, polyterritorial behaviour and their population context in sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 149: 49-57. Pobierz pdf

Zając T., Solarz T., Bielański W. 2008.

Site-dependent population dynamics: the influence of spatial habitat heterogeneity on individual fitness in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 39 (2): 206-214.

Bielański W. 2006.

Nesting preferences of common buzzard Buteo buteo and goshawk Accipiter gentilis in forest stands of different structure (Niepolomice Forest, Southern Poland). Biologia, Bratislava 61 (5): 597-603. Pobierz pdf

Zając T., Solarz W., Bielański W. 2006.

Adaptive settlement in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus - focus on the scale of individuals. Acta Oecologica 29: 123-134. Pobierz pdf

Bielański W. 2004.

Impact of common silvicultural treatments on nest trees accessibility for Common Buzzard Buteo buteo and Goshawk Accipiter gentilis. Ornis Fennica 81: 180-185. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M. 2012.

Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland. W: Teixeira A., Lopes-Lima M., Varandas S., Sousa R., Froufe E., Teiga F. (red.). International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança: 140.

Bielański W., Solarz W., Zając T. 2005.

Effect of patch size on habitat loss in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida Wetlands (southern Poland). Nature Conservation 61 (4): 43-51.

Projekty

LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy LIFE4DELTA_PL.
Kierownik projektu:

dr hab. Tadeusz Zając, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 41
2018/02/X/NZ8/01677, MINIATURA 2. Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta – rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

Inne

Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Katarzyna Zając, Jacek Florek, Tadeusz Zając, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Mariusz Klich, Anna Lipińska
Wykład na konferencji: On reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: does river slope matter?
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T., Zając K., Adamski P., Bielański W., ĆmielA., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Translocated adults – an effective method of population restoration in Unio crassus
Nazwa konferencji: International Conference Towards the best practice of river restoration and maintenance
Organizator: Ab-Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Ćmiel A., Bielański W., Florek J., Strużyński A., Klich M.
Wykład na konferencji: Active conservation of freshwater mussels – the case of Unio crassus in the Biała River
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Lipińska A., Klich M., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała river (Poland): Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała river (Poland)
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała River.
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Klich M., Lipińska A., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała River: Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: XVIII European Congress of Herpetology
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Wrocław, Poland
Data: 2015-09-07
Autorzy: Małgorzata Łaciak, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Anna Lipińska, Tomasz Łaciak, Tadeusz Zając
Poster: Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata – a case study at the Biała river
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Łopuszna
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Odtworzenie populacji Unio crassus w Białej Tarnowskiej
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 212-213
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce: Ponta Delgada, Portugal
Data: 2014-03-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: How to establish a New population of Unio Crassus? A case study In the Biała River
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M.
Wykład: Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland
powrót do listy pracowników